TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

ग्रहलाघवः - श़ृङ्गोन्नत्यधिकारः

ज्योतिषशास्त्राविना हिंदू धर्मियांचे कार्य एक क्षणसुद्धा चालू शकत नाही .


अथ श़ृङ्गोन्नत्यधिकारो व्याख्यायते ।

मासस्य प्रथमेऽन्तिमेऽथवांऽघ्रौ विधुश़ृङ्गोन्नतिरीक्ष्यते यदह्नि ॥

तपनास्तमयोदयेऽवगम्यास्तिथयः सावयवाः क्रमाद्रतैष्याः ॥१॥

मासस्य , प्रथमे , अथवा अन्तिमे , अंघौ , यदह्नि , विधुश़ृङ्गोन्नतिः , ईक्ष्यते , (तद्दिवसे ), तपनास्तमयोद्वये , क्रमात् , गतैष्याः , तिथयः , सावयवाः , अवगम्याः ॥१॥

रविहततिथयोंऽशास्तद्वियुग्युक्क्रमेण

द्युमणिरपरपूर्वे मासपादे विधुः स्यात् ॥ऽऽ॥

रविहततिथयः , अंशाः , तद्वियुग्युक् , द्युमणिः , क्रमेण , अपर -पूर्वे , मासपादे , विधुः , स्यात् ऽऽ

नृपगुणतिथिरूना सवघ्नतिथ्याऽक्षभाघ्नी शरकुत्ददृदगाशा संस्कृताऽर्कापमांशैः ॥२॥

चन्द्रस्य च व्यस्तशरापमांशैर्द्विनिघ्नतिथ्या वित्दृताऽङ्गुलाद्यम् ॥

संस्कारदिक्कं वलनं स्फुटं स्यात् स्वेष्वंशहीनास्तिथयः सितं स्यात् ॥३॥

नृपगुणतिथिः , स्वघ्नतिथ्या , ऊना , अक्षभाघ्नी , (ततः ) शरकुहृत् , उदगाशा , (स्यात् , सा ), अर्कापमांशैः , चन्द्रस्य , व्यस्तशरापमांशैः , च , संस्कृता , (ततः ), द्विनिघ्नतिथ्या , विहृता , संस्कारदिक्कम् , वलनम् , स्फुटम् , स्यात् । स्वेष्वंशहीनाः , तिथयः , सितम् , स्यात् ॥२ -३॥

उन्नतं वलनाशायामन्यस्यां स्यान्नतं विधोः ।

वलनस्याङ्गुलैः श़ृङ्गं किमत्र परिलेखतः ॥४॥

विधोः , श़ृङ्गम् , वलनाशायाम् , उन्नतम् , अन्यस्याम् , नतम् , वलनस्य , अंगुलैः , (तुल्य भ् ) स्यात् , अत्र , परिलेखतः , किम् ॥१॥४॥

इतिश्रहगणकवर्य्यपण्डितगणेशदैवज्ञकृतौ ग्रहलाघवकरणग्रन्थेपश्र्चिमोत्तरदेशीयसुरादाबादवास्तव्य -काशीस्थराजकीयसंस्कृतविद्यालयप्रधानाध्यापकपण्डितस्तामिराममिश्रशास्त्रिसान्निध्याधिगतविद्यभारद्बाजगोत्रोत्पन्नगौडवंशावतंसश्रीयुतभोलानाथनूजपण्डितरामस्वरूपशर्म्मणा कृतया सान्वयभाषाटीकया सहितः श़ृङ्गोन्नत्यधिकारः समाप्तिमितः ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-10-24T11:52:57.9870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

assay, biological

 • जैव आमापन 
 • जीवशास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलेले मूल्यमापन, नियंत्रित परिस्थितीत एखाद्या पदार्थाचा सजीवावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यमापन, उदा. गवतांचे पशुखाद्य या दृष्टीने मूल्य निश्चित करण्यास शास्त्रीय पद्धतीचा उपयोग करणे. 
RANDOM WORD

Did you know?

Do we have copyrights for everything published on this website?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.