TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ८१

बृहत्संहिताः - अध्याय ८१

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


पद्मरागलक्षणाद्यायः

सौगन्धिककुरुविन्दस्फटिकेभ्यः पद्मरागसंभूतिः ( पद्मरागो सं) । सौगन्धिकजा भ्रमराञ्जनाब्जजंबूरसद्युतयः ॥१॥

कुरुविन्दभवाः शबला मन्दद्युतयश्च धातुभिः विद्धाः । स्फटिकभवा द्युतिमन्तो नानावर्णा विशुद्धाश्च ॥२॥

स्निग्धः प्रभानुलेपी स्वच्छोऽर्चिष्मान् गुरुः सुसंस्थानः । अन्तःप्रभोऽतिरागो ( अतिरागा) मणिरत्नगुणाः समस्तानाम् ॥३॥

कलुषा मन्दद्युतयो लेखाकीर्णाः सधातवः खण्डाः । दुर्विद्धा न मनोज्ञाः सशर्कराश्चेति मणिदोषाः ॥४॥

भ्रमरशिखिकण्ठवर्णो दीपशिखासप्रभो भुजंगानाम् । भवति मणिः किक मूर्धनि योऽनर्घेयः स विज्ञेयः ॥५॥

यः तं बिभर्ति मनुजाधिपतिः न तस्य दोषा भवन्ति विषरोगकृताः कदाचित् । राष्ट्रे च नित्यमभिवर्षति तस्य देवः शत्रूंश्च नाशयति तस्य मणेः प्रभावात् ॥६॥

षड्विंशतिः सहस्राणि एकस्य मणेः पलप्रमाणस्य । कर्षत्रयस्य विंशतिरुपदिष्टा पद्मरागस्य ॥७॥

अर्धपलस्य द्वादश कर्षस्य एकस्य षट्सहस्राणि । यगाष्टमाषकधृतं तस्य सहस्रत्रयं मूल्यम् ॥८॥

माषकचतुष्टयं दशशतक्रयं द्वौ तु पंचशतमूल्यौ । परिकल्प्यमन्तराले मूल्यं हीनाधिकगुणानाम् ॥९॥

वर्णन्यूनस्यार्धं तेजोहीनस्य मूल्यमष्टांशम् । अल्पगुणो बहुदोषो मूल्यात् प्राप्नोति विंशांशम् ॥१०॥

आधूम्रं व्रणबहुलं स्वल्पगुणं चाप्नुयाद् द्विशतभागम् । इति पद्मरागमूल्यं पूर्वाचार्यैः समुद्दिष्टम् ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:37.6100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जळूका

 • स्त्री. १ एक जलजंतु . हे वलयान्वित प्राणी जमीनीच्या आश्रयानें राहणारे आहेत . यांस करवतीसारखे तीन दांत असून त्यायोगें हा प्राणी एखाद्या प्राण्यांस दंश करून त्याचें रक्त शोषून घेतो . शरीरांतील अशुध्द रक्त काढून टाकण्यासाठीं जळवांचा उपयोग करितात . गोंवी जळवा अशुध्द घेती । - दा १ . १० . ५५ . २ ( राजा . ) आघातादि कारणानें शरीरांतील रक्त नासून एकत्र जमतें ती . ३ ( लहान मुलाची ) थोडथोडें सारखें पिण्याची क्रिया , थान लवकर न सोंडणार्‍या मुलांस म्हणतात . [ सं . जलौका ; प्रा . जलोआ ; हिं . जलू ; गुज . जळो ] 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्तुशास्त्र पाहणे कितपत विश्वासार्ह आहे? त्याचे परिणाम जाणवतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.