TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
श्रीदत्तपुराणम् - पंचमाष्टक

श्रीदत्तपुराणम् - पंचमाष्टक

श्रीमत्परमहंस वासुदेवानंदसरस्वतीस्वामीकृत " श्रीदत्तपुराणम् "


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-05-07T08:14:00.8430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तोलणे

  • उ.क्रि. १ वजन करणे ; जोखणे . २ मनाने , बुद्धीने ( एखाद्या पदार्थाची , व्यक्तीची ) किंमत , महत्त्व , लायकी , वजन इ० ठरविणे ; अंदाजणे . ३ ( एखादे कार्य इ० एखाद्यास ) झेंपणे ; तडीस नेण्याचे सामर्थ्य असणे ; आटोक्यांत असणे ; चांगल्या रीतीने करतां येणे ; पेलणे . तुमच्याने तोलवेल तेवढेच घ्या . ४ तुलना करणे ; ( दोन जिन्नस , व्यक्ती इ० ची परस्पराशी ) तुळणे . जिंकी कपटी जी श्रीद - श्रीशी विशंक तोलावी । - मोसभा ४ . ११ . - अक्रि . ( अक्षरशः व ल . ) ( दोन पदार्थांत ) तुलना करणे . [ सं . ] तोलीव - वि . १ वजन केलेले ; तोललेले ; जोखीव ; याच्या उलट मोजीव ; मापीव . २ ( ल . ) मोजके ; परिमित ; माफक ; योग्य प्रमाणांत असलेले . [ तोलणे ] 
  • क्रि. अंदाजणे , काटयावर घालणे , किंमत ठरवणे , जोखणे , महत्त्वाचा / लायकीचा अंदाज करणे . 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site