TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
द्वितीयाध्यायः -  द्वितीयाः पाद:

द्वितीयाध्यायः - द्वितीयाः पाद:

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-12-06T22:54:00.4030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

यावतैलं तावद् आख्यानम्-व्याख्यानम् ।

  • आख्यान रात्रीं देवळांत चाले व तेथें दिवे जो वेळपर्यंत तो वेळपर्यंतच तें चाललेलें असावयाचें. तेल सरुन दिवे गेले कीं कथाहि बंद. यावरुन जोंपर्यंत दिव्यांत तेल आहे तोंपर्यंतच हरदासाचें आख्यान, प्रवचन या गोष्टी चालावयाच्या 
  • मनुष्याजवळ द्रव्य वगैरे असतें तोंपर्यंत त्याची चैन चालते. जोंपर्यंत साधन आहे तोंपर्यंत कार्य चालतें. 
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.