TransLiteral Foundation
लीळा चरित्र - पूर्वार्ध

लीळा चरित्र - पूर्वार्ध

‘ लीळा चरित्र ’ हा आद्य मराठी चरित्र ग्रंथ होय. यात चक्रधर स्वामींच्या लीळा आहेत.


  • पूर्वार्ध - भाग १
    ‘ लीळा चरित्र ’ हा आद्य मराठी चरित्र ग्रंथ होय. यात चक्रधर स्वामींच्या लीळा आहेत.
  • पूर्वार्ध - भाग २
    प्रस्तुतचे भागात श्रीचक्रधरस्वामींचे सेंदुरणीस आगमन झाल्यानंतर भटोबासांस ईश्वरप्रतीत होऊन स्वामींचे खडकुलीस प्रयाण होईपर्यंतचा इतिवृतांत आला आहे .
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-06-24T20:33:52.0400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जोडा

  • पु. १ एकाच जातीच्या पदार्थींची जोडी , या पैकीं दोन पदार्थ प्राय ; एकत्र असतात ( पायांतले जोडे , एक ताण्याचीं दोन धोतरें इ० ); विवाहित स्त्रीपुरुषांची जोडी . हा जन्माचा जोडा आहे . - मोर १९ . सजीव प्राण्याचें ( नरमादीचें ) जोडपें . हा पक्षियांचा जोडा । - कथा १ . ३ . ८५ . जानव्यांचा जोड बरवा मिळाला रे । - तुगा २४३ . २ पायांतील जोडयांपैकीं एक ; पायपोस ; कोणत्याहि जोडीपैकीं एक वस्तु ; सोबती ; भिडू . ३ जोडीदार ; बरोबरीचा किंवा जोडीचा मनुष्य , वस्तु किंवा उदाहरण . ४ बरोबरी ; उपमा ( क्रि० नसणें ). त्याच्या पापासी नाहीं जोडा । ५ ( कुण . ठाणें ) भरणीश्राध्दांत आपल्या जातीच घालावयाचें मेहूण . ६ ( ना . ) भराडी गौरीचे वेळीं मुली परडयांवर फुलांच्या पाकळयांची जी चित्रविचित्र आकृति काढतात ती . [ जोड ] ( वाप्र . ) कोणाचा जोडा कोणाचे पायांत नसणें - जोडा पायांत नसणें = बंडाळी , घोंटाळा , अव्यवस्था असणें . 
  • ०बांधणें शिवणें - पायातील जोडयाची जोडी तयार करणें . 
  • ०फाडणें झिजविणें - ( ल . ) एखाद्याच्या भेटीसाठीं अनेक फेर्‍या किंवा खेटे घालणें . 
  • जोडा उचलणें 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मनुष्याच्या जीवनात स्नानाचे महत्त्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site