TransLiteral Foundation
चरक संहिता - विमानस्थान

चरक संहिता - विमानस्थान

चरक संहिता आयुर्वेदासंबंधी एक प्रसिद्ध ग्रन्थ आहे. हा ग्रंथ संस्कृत भाषेत आहे. या ग्रंथाचे उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश आणि प्रतिसंस्कारक चरक हे होत.

Charaka Sanhita is believed to be the oldest Ayurvedic text on internal medicine.


  • विमानस्थान - रसविमान
    चरक संहिता आयुर्वेदासंबंधी एक प्रसिद्ध ग्रन्थ आहे. हा ग्रंथ संस्कृत भाषेत आहे. या ग्रंथाचे उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश आणि प्रतिसंस्कारक चरक हे होत.Charaka Sanhita is believed to be the oldest Ayurvedic text o...
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:48:28.7170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लाटण

  • न. पोळी , पापड इ० लाटतांना ती पोळपाट लाटण्याला चिकटूं नये म्हणून खालवर त्यास लावतात ते पीठ . [ सं . लुंट - ठ ; लुठन ] लाटणी - स्त्री . वाटोंळे फिरणे ; फिरविणे ; लाटणे . लाटणी - णे - स्त्रीन . लाटण्याचे उपयोगी गोल लांकूड ; लाटण्याचे साधन . लाटणे - क्रि . 
  • वाटोळे गरगर फिरविणे ; ( लाटणे इ० ने ) ( विवक्षित आकार येण्यासाठी ). वाटाया प्राज्य पुरण पापड पोळ्या प्रभूत लाटाया । - मोगदा २ . १६ . 
  • ( रहाटगाडगे इ० यंत्र - पाणी वर यावयासाठी ) फिरविणे ; चालविणे . 
  • लोंकरीस खळ देऊन त्याची गुंडाळी करुन ती बुरणूस इ० व्हावयासाठी जमिनीवर ठेवून हाताने मागेपुढे फिरविणे . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मृत माणसाचा दहावा, तेरावा आणि चौदावा कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site