Would you like to browse our mobile friendly website? Mobile site
TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|सार्थ श्रीएकनाथी भागवत|

सार्थ श्रीएकनाथी भागवत

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:30:23.8870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पाणीपात्र

  • पु. न . १ पाणी म्हणजे हात एवढेंच ज्याच्या जवळ भांडें आहे असा . २ हातांची ओंजळ हेंच पात्र . ३ ( लक्ष ) भिक्षा ; करतलभिक्षा . तुल . करपात्री महाराज . ' कां तिएसि पाणिपात्र करावेया नगरामध्यें बीजें केलें .' - लीला १ . १० . ' वोरंगळ प्रदेशी गांवीं एकी पाणीपात्रासि बिजें केलें .' - लीला १ . १७ . ( सं . फणि + पात्र ) 
RANDOM WORD

Featured site