TransLiteral Foundation

मोरोपंत

केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करून रस त्याचा अंगभूत आहे.


 • आर्य केकावली
  आर्य केकावली  
 • स्फुट काव्यें
  मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.
 • केकावली
  केकावली
 • कृष्णामाहात्म्य
  मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.
 • मदालसोपाख्यान
  मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.
 • पवित्र नद्यांची व स्थलांची वर्णनें
  मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.
 • संतवर्णनविषयक
  मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.
 • सप्तशती
  मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.
 • सप्तशती आर्या
  मोरोपंतांनी सप्तशती आर्या लिहून मराठी जनांवर उपकार केले आहेत.
 • आशंसाष्टक
  केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करूण रस त्याचा अंगभूत आहे.
 • स्मरणी
  केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करूण रस त्याचा अंगभूत आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:09:59.8900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

देवंकीचे घाव सोसल्यावांचून देवपण येत नाहीं

 • दगडाचा देव करण्यासाठी दगडावर टाकी मारुन मारुन त्याला विशिष्ट रुप द्यावें लागतें. तेव्हां, मोठेपणा येण्यासाठीं कष्ट सोसावे लागतात. टाकी पहा. तुका म्हणे टांकीघायें देवपण। फुटलिया जन कुला पुसी॥ -तुगा २७९२. साहोनि टांकी घाये। पाषाण देवचि झाला पाहे। -तुगा २०६५ 
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings: 644,232
 • Hindi Pages: 4,328
 • Dictionaries: 40
 • Total Pages: 36,076
 • Words: 302,137
 • Tags: 2,439
 • Marathi Pages: 21,121
 • English Pages: 207
 • Sanskrit Pages: 10,420

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.