TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

s sutikshna

  • सुतीक्ष्ण
    भक्तो और महात्माओंके चरित्र मनन करनेसे हृदयमे पवित्र भावोंकी स्फूर्ति होती है ।
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उपटून सूळ खांद्यावर घेणें

  • एक मनुष्य एका शहरातून चालला असतां त्यास वाटेत एका ठिकाणी एक सूळ पुरलेला आढळला. त्याने तो उपटून खांद्यावर घेतला व तो पुढे चालू लागला. सुळी द्यावयाच्या मनुष्यासच त्याचा सूळ खांद्यावर घेऊन न्यावा लागत असे. तेव्हा राजदूतांनी त्यास सूळी देण्याची शिक्षा झालेला मनुष्य समजून नेऊन सुळी दिला. यावरून, विनाकारण एखादे शुक्लकाष्ट मागे लावून घेणें 
  • रिकामा उद्योग लावून घेणें 
  • आपण होऊन एखादी भानगड आपणावर ओढून घेणें 
  • आपण होऊन एखादे लचांड मागे लावून घेणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site