TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

s shivabharat

  |  
 • शिवभारत - अध्याय सहावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय दुसरा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय तिसरा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय चौथा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय पाचवा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय सहावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय सातवा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय आठवा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय नववा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय दहावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय अकरावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय बारावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय तेरावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय चौदावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय पंधरावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय सोळावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय सतरावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय अठरावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय एकोणिसावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
 • शिवभारत - अध्याय विसावा
  श्रीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आज्ञेवरून लिहिलेलें कवीन्द्र परमानन्दकृत ' श्रीशिवभारत '
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वेठ

 • पु. 
  1. वेट पहा .
  2. वळलेल्या चर्‍हाटाचे जे अनेक पेढ असतात ते प्रत्येक . 
   
 • ( महानु . ) पेठ ; उतारपेठ . की धर्माची उत्तर वेंठ । - ऋ ११ . 
 • स्त्री. 
  1. बिगार ; रोख मेहनतान्यावांचून करावें लागणारें काम . - गांगा ४९ . मजुरी न देतां अंमलदार , जमिनीचा मालक , खोत इ० नीं करवून घेतलेलें काम . गांठीचें तें सोडूं नावडे खाय आइतें दिलें । सांपडलें वेठी वोढी रे भार वाहतां मेलें । - तुगा १७० . ( कायदा ) कोणा मनुष्याकडून त्याच्या संमतीवांचून काम करून घेणें . ( इं . ) कपल्सरी लेबर . 
  2. पैसे न देतां खोत , सरकारी अंमलदार इ० नीं कुळें किंवा रयत यांपासून अधिकाराच्या जोरावर घेतलेले जिन्नस् ‍ ; खोतवेठ . ३ जुलमानें मनुष्य किंवा जनावर यांकडून वाहून नेलेलें ओझें . [ सं . विष्टि ; प्रा . विठ्ठि , वेठ्ठि ; ते . वेट्टि ] म्ह० १ वेठीच्या घोडयास तरवडाचा फोंक . 
  3. ( गो . ) वेठीधर्मान गोंय ( वेठीला धरून नेल्यानें गोवें पहाण्यास मिळालें ) = वाइटांतून चांगलें निघणें . 
   
 • वेठण , वेठन न . 
  1. नांगराचें जोखड टेरूंजवळ इसाडास जोडण्याचा दोर ; जुंपण व इतर दोर ; विणकर्‍याच्या राहाटाचा दोरखंड ; तेगार . ( सामा . ) सर्व आउतांस येटक घालण्यास लागणारी दोरी . 
  2. ( कों . ) सुंभाची जाड दोरी ; चर्‍हाट . 
  3. गाडी इ० कामासाठीं जोडणें ; गाडीवर सरंजाम घालणें . 
  4. ( कुण . ) खुबी ; सफाई ; हातोटी ; कसब ; उद्योगधंद्यांतील कौशल्य . 
  5. वेष्टन पहा . 
  6. घोडयावरील मांड . [ सं . वेष्टन ; प्रा . वेठ्ठण ] 
   
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.