TransLiteral Foundation

s saturn

  • शनि पूजन
    आकाशातील नवग्रह मनुष्याच्या जीवनाची दिशा आणि दशा बदलतात म्हणून त्या ग्रहाच्या स्वामीची अथवा देवतेची शांती केल्यास, त्याला आयुष्यभर स्वास्थ्य, सुख, ऐश..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ईनमीनतीन

  • संख्येनें अगदीं कमी ( माणसें ); अगदीं अल्प ; थोडी संख्या ( वस्तू , माणसें इ० ) या संस्थेच्या इन - मीन - तीन सभासदांपैकीं दोघे बाहेर जाणार , तेव्हां राहिलेल्या एका सभासदाच्या संस्थेचा कारभार एक मतानें व एकसूत्रीपणानें चालेल , यांत कोणालाच शंका नव्हती - सुदे २६२ . [ इनमीन सवातीन याचा संक्षेप ; ई = ही ( बायको ), न = आणि , मी = स्वत : न = आणि स = तो ( मुलगा अर्धा ), वा = अथवा ती ( मुलगी अर्धी ) = मिळून तीन माणसें ; किंवा इँ , मिँ , तिँ , = मी आणि ती - भाअ १८३२ ] 
  • संख्येनें अगदीं कमी ( माणसें ); अगदीं अल्प ; थोडी संख्या ( वस्तू , माणसें इ० ) या संस्थेच्या इन - मीन - तीन सभासदांपैकीं दोघे बाहेर जाणार , तेव्हां राहिलेल्या एका सभासदाच्या संस्थेचा कारभार एक मतानें व एकसूत्रीपणानें चालेल , यांत कोणालाच शंका नव्हती - सुदे २६२ . [ इनमीन सवातीन याचा संक्षेप ; ई = ही ( बायको ), न = आणि , मी = स्वत : न = आणि स = तो ( मुलगा अर्धा ), वा = अथवा ती ( मुलगी अर्धी ) = मिळून तीन माणसें ; किंवा इँ , मिँ , तिँ , = मी आणि ती - भाअ १८३२ ] 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.