TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

s saptashati

: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
 • श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • प्रथमोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • द्वितियोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • तृतीयोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • चतुर्थोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • पञ्चमोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • षष्ठोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • सप्तमोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • अष्टमोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • नवमोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • दशमोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • एकादशोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • द्वादशोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • त्रयोदशोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • चतुर्दशोsध्याय:
  श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`
 • मोरोपंतकृत सप्तशती
  सप्तशतीदेवी माहात्म्य नित्य पठन केल्याने सर्व शत्रूंचा नाश होतो, विशेषेकरून नवरात्रीत पाठ केल्याने जास्त परिणाम जाणवतात. मोरोपंतकृत या सप्तशतीला विशे..
 • मोरोपंतकृत सप्तशती - अध्याय १
  सप्तशतीदेवी माहात्म्य नित्य पठन केल्याने सर्व शत्रूंचा नाश होतो, विशेषेकरून नवरात्रीत पाठ केल्याने जास्त परिणाम जाणवतात.
 • मोरोपंतकृत सप्तशती - अध्याय २
  सप्तशतीदेवी माहात्म्य नित्य पठन केल्याने सर्व शत्रूंचा नाश होतो, विशेषेकरून नवरात्रीत पाठ केल्याने जास्त परिणाम जाणवतात.
 • मोरोपंतकॄत सप्तशती - अध्याय ३
  सप्तशतीदेवी माहात्म्य नित्य पठन केल्याने सर्व शत्रूंचा नाश होतो, विशेषेकरून नवरात्रीत पाठ केल्याने जास्त परिणाम जाणवतात.
 • मोरोपंतकॄत सप्तशती - अध्याय ४
  सप्तशतीदेवी माहात्म्य नित्य पठन केल्याने सर्व शत्रूंचा नाश होतो, विशेषेकरून नवरात्रीत पाठ केल्याने जास्त परिणाम जाणवतात.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जमात

 • स्त्री. १ जमाव . पाहुनी गोधनाची जमात । - नव १३ . ५९ . २ सभा ; मंडळी ; थवा ; सैन्याची तुकडी ; एकत्र जमलेली मंडळी , पंचायत . म्ह० जमात ती करामत . ( समासांत . ) पायदळ जमात = पायदळाची तुकडी ; स्वारजमात = घोडदळाची तुकडी . [ अर जमाअत ] सामाशब्द - 
 • ०खाना जमायतखाना - पु . मशीदीचे तिन्ही बाजूस जमातीस बसण्यासाठीं बांधलेला दुमजली अगर तिमजली सोपा - ऐस्फुले २ . ३४ . 
 • ०तदार तीदार जमाद्दार - पु . सैन्याच्या टोळीचा नायक ; जमादार . [ फा . जमाअतदार ] 
 • जमात तो-जमातकी करामत 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

shreeyantra siddha kase karave ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site