TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

s sanhita

: Folder : Page : Word/Phrase : Person
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तकट

  • वि. क्रिवि . क्रियेतील आदेश , जोर , जलदी , चपळाई , भरगच्चपणा इ० निदर्शक असा क्रियापदाबरोबर योजावयाचा शब्द ; तडक पहा . आवळून ; गच्च . उदा० तकट बांधणे = तकट - पळणे - निघणे - धांवणे = एकदम पळत सुटणे ; एकदम चालू लागणे इ० . पाठीवर घाव घेऊन तकट पळालेला इंग्रजी सोजीरहि आमच्या बाजीरावापेक्षां ...... अधिक शूर असे ज्यास भासत नाही ... - नि २०७ . [ तडक ] 
  • न. दागिने इ० करण्यासाठी ठोकून पातळ केलेला सोने इ० धातूचा पत्रा ; तबक ; वर्ख . २ ( राजा . ) लहान मुलामुलींच्या करगोट्यांत पुढे घालावयाचे पिंपळपान ; एक दागिना . [ फा . तख्त ; म . तगट ] 
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.