TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

r ranganatha swami

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उघडा उघडा दार, नाकाला लागली धार

  • एक मनुष्य आपल्या बायकोशी भांडून रानात निघून गेला. तेथे त्यास रात्र झाल्यावर कोठे जावे याची पंचायईत पडली. अखेरीस तो एका झाडावर जाऊन बसला. थोड्या वेळाने तेथे काही चोर येऊन त्यांनी आणलेली लूट त्याच झाडाखाली बसून वाटून घेऊ लागले. तेव्हा वरील मनुष्य घाबरून गेला व त्याची तपकिरीची डबी खाली पडली. तेव्हा चोरांस वर कोणीतरी भूत आहे असा संशय येऊन ते घाबरून आपले सर्व द्रव्य टाकून तसेच पळून गेले. मग त्या मनुष्याने ते सर्व द्रव्य बांधून घेऊन डोक्यावर गाठोडे घेतले व घरी आला व बायकोस म्हणालाः उघडा उघडा दार, डोक्याला झाला भार. ही गोष्ट शेजारणीने ऐकून आपल्या नवर्‍यासहि तसेच बाहेर घालवून दिले. तो त्या ठराविक झाडावर बसला व चोर खाली आल्यावर त्याने आपल्या तपकिरीची डबी मुद्दाम खाली टाकली. तेव्हा त्या चोरांस ती गोष्ट पुनः घडल्यामुळे संशय आला व त्यांनी वर चढून पाहिले तेव्हा तो सापडला. मग त्याचे नाक कापून त्यांनी त्याला हाकून दिले. तेव्हा द्रव्य मिळावयाच्या ऐवजी नाकास धार लागून तो घरी आला व बायकोस हाक मारू म्हणू लागला की, उघड उघड दार, नाकास लागली धार! याप्रमाणें भलत्याच गोष्टीत दुसर्‍याचे अनुकरण केले असतां लाभ व्हावयाच्या ऐवजी नुकसान होते. तु०- आति पवित्रता० पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site