TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

a aryabhata

 • आर्यभटीय
  आर्यभटीय नामक ग्रन्थाची रचना आर्यभट प्रथम (४७६-५५०) यांनी केली. आर्यभटीय, संस्कृत भाषेत काव्यरूपात रचिला गेला आहे. याची रचनापद्धति फारच वैज्ञानिक आणि..
 • आर्यभटीय - दश गीतिका पाद
  आर्यभटीय नामक ग्रन्थाची रचना आर्यभट प्रथम (४७६-५५०) यांनी केली. आर्यभटीय, संस्कृत भाषेत काव्यरूपात रचिला गेला आहे. याची रचनापद्धति फारच वैज्ञानिक आणि..
 • आर्यभटीय - गणित पाद
  आर्यभटीय नामक ग्रन्थाची रचना आर्यभट प्रथम (४७६-५५०) यांनी केली. आर्यभटीय, संस्कृत भाषेत काव्यरूपात रचिला गेला आहे. याची रचनापद्धति फारच वैज्ञानिक आणि..
 • आर्यभटीय - काल क्रिया पाद
  आर्यभटीय नामक ग्रन्थाची रचना आर्यभट प्रथम (४७६-५५०) यांनी केली. आर्यभटीय, संस्कृत भाषेत काव्यरूपात रचिला गेला आहे. याची रचनापद्धति फारच वैज्ञानिक आणि..
 • आर्यभटीय - गोल पाद
  आर्यभटीय नामक ग्रन्थाची रचना आर्यभट प्रथम (४७६-५५०) यांनी केली. आर्यभटीय, संस्कृत भाषेत काव्यरूपात रचिला गेला आहे. याची रचनापद्धति फारच वैज्ञानिक आणि..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डगणे

 • अ.क्रि. १ कापणे ; थरथरणे ; डगमगणे . २ ( ल . ) घाबरणे ; भिणे ; डरणे . चित्ते दोन अशा स्थली न डगशी कोंबावया तू जरी । - केक ८४ . ३ खचणे ; मोडणे ; सुटून पडणे ( तुळई , भिंत इ० ); चळणे ; ढळणे . तू आपली श्रद्धा , भक्ति व धर्म यांपासून डगूं नकोस . - पप्रे १२७ . ४ भितरेपणाने मान्य करणे ; रुकार देणे ; दबणे . ५ कचरणे ; कांकू करणे . [ ध्व . डक - ग ] 
 • अ.क्रि. वरुन टांग टाकणे ; ओलांडणे . [ हि . डग = पाऊल ] 
 • अ.क्रि. तगणे ; चिकटणे ; चिकटून राहणे . [ डग . डिक ] 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Hindu Caste System?
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.