TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सेनान्हावी

 • संत सेनान्हावींचे अभंग
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना कली आहे. महाराष्ट्रातील संतांनी त्य..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - १
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहे. Sant Senanhanee is great ..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - २
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - ३
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - ४
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - सासवड महात्म्य
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - आळंदी महात्म्य
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - त्रिंबकमाहात्म्य.
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - गौळणी
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहेSant Senanhanee is great sa..
 • संत सेनान्हावींचे अभंग - वासुदेव
  श्री संत सेनान्हावी हे भारतीय संत परंपरेतील न्हावी समाजाचे होत. ते अशिक्षीत असूनही त्यांनी अतिउत्तम अशी अभंग रचना केली आहे. Sant Senanhavee is great ..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अलुत्या

 • पु. तेली , तांबोळी , साळी , माळी , जंगम , कळावंत , डौरी , ठाकर , घडशी , तराळ , सोनार , चौगुला हे बलुत्याच्या खालच्या वर्गाचे १२ कामगार होत . ग्रॅन्टडफच्यामतें सोनार , जंगम , शिंपी , कोळी , तराळ , वेसकर , यांचा हक्क महारापेक्षां निराळा . माळी , डवर्‍यागोसावी , घडशी , रामोशी , तेली , भिल्ल , तांबोळी , गोंधळी यांना नारुकारुच्या उलट अशी संज्ञा आहे . शेतकर्‍यांकडून यांना जें धान्य हक्क म्हणून मिळतें त्याचें प्रमाण ठराविक नाहीं . यांतील सोनार सरकारी नाणीं पारख करणारा पोतदार होय . तराळ म्हणजे पाटलाजवळ सतत हजर असणारा , सरकारी अधिकार्‍यांची सरबराई करणारा , त्यांचें सामान वाहणारा महार होय . बाराच्या बारा अलुते कोठल्याहि खेड्यांतून क्वचितच सांपडतात . कोठें कोठें वाजंत्री , गारपगारी वगैरे नवीन अलुतेदार आढळतात . बलुता पहा . [ बलुता द्वि . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

Gharamadhye Shriramachi ani marutichi pooja karavi ka ? baykani keli tar chalate ka ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site