TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

Tags starting with ष

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तक्ता

 • पु. १ ( लाकडाची ) फळी , पाट . २ बागेतील फुलझाडांचा ताटवा , वाफा . ३ लागवडीपैकी एक भाग ; पांडगा . ४ शाली इ० कांचा गट्ठा . ५ कागदाचा ताव अथवा अर्धा कागद ; ( यावरुन ) रकाने पाडून केलेले निरनिराळ्या कोष्टकांचे यादी - हजेरी - इ०कांसारखे पत्रक ; एकूण एक बाबींच्या तपशीलाचे सामान्य पत्रक ; नकाशा ; कोष्टक ( रकाने पाडलेले ). ६ कागदाचा विशिष्ट आकाराच्या नमुन्याचा तुकडा . ( ज्यावरुन तसल्याच आकाराचे तुकडे कापता येतात असा . तक्ती पहा . ७ लाकडी ओटा . वाणी लोकांच्या दारांपुढील पूर्वीपासूनचे ठेवलेले तक्ते उखडून टाकले . - विक्षिप्त १ . १२१ . ८ ( ढोर . ) सागळ , पेसी , पट्टे वगैरे बेतण्यासाठी केलेली लांकडी फळी . [ फा . तख्ता ] 
 • ना. कोष्टकांतर्गत तपशीलवार यादी , सारणी ; 
 • m  A plank. A garden bed. A sheet of paper. A bale. 
 • ना. आलेख , नकाशा , रेखाचित्र . 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा वर्षाखालील मुलांना शनिची साडेसाती कां त्रस्त करत नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.