TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

लीला पाटील

 • बालगीत - पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
  मायभूमी या विषयांवरील कविता मुलांमध्ये निष्‍ठेचे स्फुलिंग चेतवतात आणि राष्‍ट्राविषयी आपल्या जबाबदारीची जाणीव करुन देतात.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तोडर

 • पु. १ पायांतील एक दागिना ; तोरडी ; तोडा . हडोपरी बाउली तोडरी काढिति दैत्यांची । - दाव ८१ . लांबु रुळतु असे तोडरु । - उषा १०८४ . अंदू तोडराचा झणत्कार । - वेसीस्व ३ . ७२ . तोडर दानवांची सिसाळी । वामचरणी रुळतसे । - निगा १११ . २ हातांतील एक अलंकार . तोडरी करी सदा गर्जत । - देवीदास , भामावर्णन . [ का . तोडरी = साखळी , सन्मानचिन्ह ] ( वाप्र . ) - री घालणे - जिंकणे ; वठणीस आणणे ; पाडाव करणे . कामादिक सहा वैरी । येणे उपदेश शस्त्रधारी । जिणोन घालितां तोडरी । मग संसारी अरि नाही । - एभा ९ . १०५ . कामक्रोध जेणे घातले तोडरी । विदारिले वरी लोभ दंभ । - री बांधणे - ( पायाला बांधणे - कल्पनेने किंवा तोरड्यांवर मूर्ति काढून ) ( एखाद्यावर ) हुकूम , अधिकार , सत्ता गाजविणे , गुलाम करणे ; स्वाधीन करुन घेणे ; कबज्यांत ठेवणे . कलिकाळ तोडरी बांधोन । लंकेस सुखे नांदेका । स 
 • n  An ornament for the ankle-a ring with bells attached. 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांतीचे महत्व स्पष्ट करा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.