TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

रूपक

 • रूपके
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - शेत
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - कुळवाडी
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - घोंगडें
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - पिंगळा
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - धेनु
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - गोंधळ
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - डांक
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - वासुदेव
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - पांगुळ
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - स्वप्न
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - हरिजागर
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - कूट
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - खेळिया
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - बागुल
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - हुंबरी.
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - कुस्ती
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • रूपक - जातें
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चिन्ह

 • न. १ ( जेणें करून विवक्षित प्रकारानें कोणी एक मनुष्य , वस्तु , पदार्थ ओळखला जातो अशी ) खूण ; निशाणी ; उ० मस , तीळ , डाग , ठिकें इ० . २ ( साहचर्य , समानाधिकरण्य इ० नियमांमुळें कोणी एका गोष्टीचें , गुणादिकांचें ) ज्ञापक ; गमक ; अभिज्ञान ; व्यंजन ; उ० क्रॉस ; स्वस्तिक ; बिल्ला इ . दक्षिण वायु सुटला हें पर्जन्याचें चिन्ह दिसतें . या स्वारींत छत्रचामरादि राजाचीं चिन्हें दिसत नाहींत त्यावरून येथें राजा नसेल . तेव्हां हें कांहीं मला धड चिन्ह दिसत नाहीं . - रत्न ३ . ३ . ३ ( गणितशास्त्र , रसायनशास्त्र ) पारिभाषिक , सांकेतिक खुणा . उ० अधिक ( + ); उणे ( - ); गुणिलें ( x ); भागिलें ( ÷ ) इ० ४ ( लांकडाच्या फळीनें , बंदुकीच्या बारानें , दिली जाणारी ) सूचना . ५ अवलक्षण , लोकविलक्षण कृति ; चाळा ; खोडी . अशीं काय चिन्हें आरंभलीस . ६ अवलक्षणी , विचित्र , खोडकर , द्वाड , लोक विलक्षण असा मनुष्य , मूल . हा मुलगा एक चिन्हच आहे . ७ ज्ञापक अगर गमक गोष्ट , वस्तु निदानाच्या पांच प्रकारापैकीं चौथा प्रकार ; ( रोगाचें ) बाह्य लक्षण उ० पिवळे डोळे , कांटेरी जीभ इ० नाना रोगांची परीक्षा । नाना चिन्हांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे । - दा ५ . ५ . १५ . चिहनित - वि . खूण केलेला ; डाग , ठिपका , असलेला ; आकृति कांढलेला ; ज्यावर चिन्ह आहे असा . [ सं . ] 
 • चिहन पहा . 
 • ना. ओळख , खूण , गमक , दाखला , निशाणी , परवल , लक्षण , संकेत ; 
 • ना. अभिज्ञान , मुद्रा , ठसा , छाप . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.