TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

भानुदास

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निगुत

 • क्रि.वि. ( काव्य ) १ नुकतेच ; अलीकडे ; लवकर ; आतांच . तुज सांगीतली निगुती । - विउ ७ . १०५ . २ यथार्थ ; व्यवस्थित ; निभ्रांत ; स्पष्ट . त्या सांनिध्याची उपस्थिति । वेगळाली सूचिली निगुती । - रासपं ५ . ९७ . कोणकामना तुझ्या चित्ती । सांग निगुती मुनिवर्या । - नवनीत १८६ . शिंपी म्हणती नामयाते । प्रत्यक्ष बोलती निगुते । - भवि १४ . २५ . ३ लक्षपूर्वक ; दक्षतेने ; ध्यान देऊन . ईश्वर म्हणे पार्वती । ऐकावी निगुती । - भबो ३७ . ४ नेटाने ; निश्चयाने . पुनःपुन्हा ; वरचेवर . तोंवरी अभ्यास निगुती । - परमा ९ . ३४ . - क्रिवि . ( क्व . ) निश्चयाने ; नीटपणे ; खचित ; निःसंदेह ; खात्रीने . ऐसे बोलोनि निगुती । - गुच १५ . ३२ . दैत्य लक्षण जाणोनि निगुती । - मुआदि ४ . १६५ . निगुताई - निगुती - स्त्री . काळजीने ठेवणे , वागविणे , उपयोग करणे ; लक्ष देणे ; काळजी ; दक्षता ; यथार्थपणा ; सावधानपणा ; संरक्षणाची योग्य तजवीज ; रीति ; युक्ति . ऐसी निगुती करोनि । आली एकादशी दिनी । - गुच ३५ . ५३ . ( क्व . ) निगूत . 
RANDOM WORD

Did you know?

परदेशात १३ हा आंकडा अशुभ कां मानतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.