TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चण्डी

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जिता

 • वि. १ जिवंत . २ ( ल . ) न विझलेला ( विस्तव ) ३ राख न झालेला ( कोळसा , निखारा ). ४ वाहणारें , न सांचणारें ( पाणी ). ५ जिवंत झर्‍यांतून वाहणारें ( पाणी ). ६ चंचळ ; मारलेला - भस्म केलेला नव्हे असा ( पारा इ० धातु ). ७ चालू ; प्रचारांतील ( भाषा , लिपी , चाल ). ८ उपयोगांत असलेली , न हरवलेली ( वस्तु ). ९ फेडलें जाईल असें ; तरतें ; न बुडणारें ( कर्ज ). १० अगदीं जिवंत ; नि : संशय . जिंत पहा . जिता पिशाच , समं . ११ हिरवें असतांना कापलेलें ( गवत , भात ). १२ जागरूक . [ सं . जीव - जीवंत ; प्रा . जिअ - जिअंत ] ( वाप्र . ) जित्या पंथास लागणें - भयंकर दुखण्यांतून उठणें . जगण्याच्या मार्गात असणें . म्ह० १ जित्यारोटी मेल्यामाती = जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाहीं . जितां - क्रिवि . जिवंत असा . जितां नांदतील मत्पदीं । - यथादि १६ . ११२४ . जिता कीं मेला - वि . जिवंत आहे कीं मेला आहे असें समजण्यास कठिण असलेला ; मेल्यासारखा ( नामशेष , स्तब्ध ). चिप्प जिता कीं मेला बैस . सहा महिने झाले तो जिता कीं मेला कांहीं आढळत नाहीं . 
 • ०कोळसा १ निखारे पाण्यानें न विझवितां जमिनींत पुरून तयार केलेला कोळसा . २ धगधगीत जळते निखारे . यांची पूड करून जखमांना लावितात . ३ लवकर पेट घेणारा कोळसा हा कांहीं विशिष्ट लांकडापासून करतात . 
 • ०जागता वि. चांगला जिवंत असणारा ; जागरूक ; समर्थ असणारा ; धडधडीत जिवंत . तो जिता जागता असतां त्याचें घर तुम्हीं कसें लुटतां . [ जिता + जागणें ] 
 • ०जीव पु. ( जीव शब्दाला जोर आणण्यासाठीं ) जिवंत माणूस ; सजीव प्राणी . जिताजीव मारणें हें घोरकर्म आहे . - वि . जिवंत ; चेतनायुक्त . ( प्राणी ) 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

समुद्रस्नान केव्हा करावे व केव्हा करू नये ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.