TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अङ्गारकस्तोत्रं

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

असा

  • वि. असला ; अशा प्रकारचा ; अशासारखा ; विशिष्ट ; इतका . म्हणोत म्हणणार बा तुज असा नसेल क्षमी - केका ५१ . - क्रिवि . 
  • अशा रीतीनें ; ह्या प्रकारें ; म्हणून . 
  • सारखा - शब्दांतील आरंभीचा अ गाळून तो शब्दाच्या शेवटीं जोडून नेहमीं वापरतात . उ० भीष्म ग्रीष्म तरणिसा अर्जुन हेमंत तरणिसा गमला । - मोभी १० . ९१ . गोरगरीबांस अन्न द्यावेसें मला वाटतें . [ सं . ईदृश ; प्रा . अइस ; म . असा ] 
  • ०तसा वि. कोणी तरी ; साधारण ; हलका ; सामान्य प्रतीचा ; क्षुल्लक ; कमी प्रतीचा , दर्जाचा ; नालायक ; असाच पहा . हा पंडित केवळ अशातशांतला नव्हे . - क्रिवि . कोणत्या तरी उपायानें , रीतीनें , युक्तिप्रयुक्तीनें ; अडपझडप . [ सं . ईदृश + तादृश ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अशुभ कार्य करून आल्यावर, घरात प्रवेश करण्यापूर्वी पाय कां धुवावेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site