TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
p

plastid

 पु. Bot., Zool. लवक
(also plast or plastide)
प्राकणु, प्राकल कणु
प्राकणु, प्राकलकणु, लवक
वनस्पतींच्या सजीव कोशिकेतील जिवंत द्रव्यात (प्राकलात) आढळणारे व विविध कार्ये करणारे कोशिकांगक, उदा. हरितकणु, तैलकणु, वर्णकणु, श्वेतकणु इ.
cell organelle.
 पु. लवक
Bot., Zool.
 पु. लवक

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चुइटी

 • स्त्री. १ घोडयाच्या आयाळाच्या केंसांच्या वळलेल्या वेणीस जोडलेली साटणीची , फितीची चिरमी , धांदोटी , चिंधी , पट्टी . २ उंसाच्या गंडेरीचा , जोंधळयाच्या ताटाचा चावून राहिलेला चोथा . [ सं . चिपिट = सपाट ] 
 • f  Chewed or sucked cane. 
 • स्त्री. १ पत्रावळीचीं पानें जोडण्यासाठीं ( पत्रावळी लावण्यासाठीं ) केलेली बोरूची , बांबूची बारीक काडी , चोय , चोई , चोयटी . २ फणीचा , कंगव्याचा दांत घ्हावयाजोगी , दांत म्हणून असलेली बांबूची बारीक सळई . ३ डफावरील बोल काढण्यासाठीं वापरावयाची लवचीक वेताची काडी . [ सं . सूचि - ची = बारीक सळई , सुई ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.