TransLiteral Foundation

हौस बडी खर्ची थोडी, बसावयास गेलों तर लंगडी घोडी

इच्छा खूप चांगली पण द्र्व्य व साधनें अगदीं भिकार.

Related Words

  |  
अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   अग्नीजवळ तूप ठेवलें तर तें विरघळल्याविना कसें राहील   आपला अपराध वाटे, तर काळीज फाटे   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   कुणब्‍याला अक्‍क्‍ल तोकडी, गाई वोपुनी घेतली घोडी   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   कर्ज घेतां वाटे हौस, देतांना फल्‍गुन मास   कांग बाई रोडकी, तर गांवाची उसाभर थोडकी   कांट्यावर-कांट्यास लाथ मारली तर तो रुतल्‍याशिवाय राहणार नाहीं   कां तर   कामार खर्ची   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   खर्ची   खर्ची घालणें-पाडणें   खाईल तर पिईल   गरतवंतास अक्‍कल थोडी   गुलहवस, -हौस   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   घरमें घंटा और मिजाज बडी   घोडी   घोडी काढणें   घोडी घेणें   ज्‍वानींत उमेदीची उडी, म्‍हातारपणीं थोडी   डोई धरला तर बोडका, हातीं धरला तर रोडका   तर   दुसर्‍याचें कर्ज वारावें, तर त्याला पुसावें   धोंडा टाकून पाहावा! पडला तर आंबा. नाहीं तर धोंडा   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   नसशील धड, तर मसणांत जाऊन पड   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   पळत्या पायास भुई थोडी   पळंता भुई थोडी होणें   पहिल्यानें लिहा, मग द्या आणि त्यांत चूक भूल झाली तर मला पुसा   पाटलाची घोडी   बडी   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मसूर घोडी   मुसलमान श्रीमंत झाला तर मीर होतो, गरीब झाला कीं फकीर होतो, मेला कीं पीर होतो   म्हैस बडी कां अक्कल बडी   मिजास मोठी, खर्ची थोडी   मिळेल तर मेजवानी, नाहींतर उपोषण   लाकडाची अधोली मोजील खंडोखंडी, फोडली तर एक भाकरहि भाजणार नाहीं   लागली तर शिकार, नाहीं तर भिकार   सुरतसे कीरत बडी   सहज गेलें गोठयांत तर रुपाया पडला ओटयांत   साधली तर शिकार, नाहीं तर भिकार   सांपडला तर चोर, नाहीं तर बाद शहाहून थोर   हत्ती-पडेल हत्ती तर पाडील भिंती   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उत्तानबर्हि

 • n. (सू.) शर्याति राजा के तीन पुत्रों में ज्येष्ठ । 
RANDOM WORD

Did you know?

शंकराला अर्धी प्रदक्षिणा कां घालतात ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.