TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

हौसेनें दादला केला, तो रंडिबाज निघाला

अर्थ उघड आहे.

Related Words

अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   आगींतून निघाला, फुफाटयांत पडला-सांपडला   आडभिंतीची पडभिंत, पडभिंतीचा पोपडा, आणि त्यांतून निघाला खेंकडा   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   आवी भळबा तो बेसाडी दळवा   एके दिवशी हत्तीवर अंबारी, एके दिवशीं पायीं निघाला स्वारी   कांट्यांत खुंटा निघाला   कोणी खर्चले वीस, तिचा निघाला कीस   खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्‍वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला   घरून निघाला आणि आकाबाईच्या फेर्‍यांत पडला   घोडा चोराने नेला, मग तबेला बंद केला   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   चोराला धुंडण्याकरितां सारा गांव पालथा केला   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   जो तो   जो भुलला देवाला, तेणें पापाचा संचय केला   डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला   त्‍यानें तृतीय पंथ केला   तो   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   दादला   बटीक-बटीक बाईल, कटक दादला   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   बैल गेला न्‌ झोपा केला   बाप निघाला कामाला, बाळ आडवा झाला   बाप मेला आणि भावानें दावा केला   भीकेवर भीक नि दादला वीक   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   मोठया वार्‍यानें विझतो, अग्नि लहान असतांना तो   राजा निघाला बाहेरीं, वैभव त्याच्या बरोबरी   वेळेस चुकला तो मुकला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

symmetrical factorial design

 • सममित बहुघटकी संकल्पन 
RANDOM WORD

Did you know?

In Hinduism, are women and men treated as equals?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.