TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

हौसेनें केला पति, त्याला भरली रगतपिती

एखादी गोष्ट मोठया हौसेनें करावयास जावे तो त्यांत निराशा पदरीं यावी.

Related Words

  |  
अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   आपल्या डोळ्यांतलं मुसळ दिसत नाहीं त्याला दुसर्‍याच्या डोळ्यांतलें कुसळ दिसतें   आपल्या नाहीं तिळीं, त्याला द्यावें सुळीं   आंब्याला मोहर दाटला, नशीबानें येती फळें त्याला   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   आवडीने केला पति, त्याला झाली रक्तपिती   उपकार केला आणि वार्‍यानें गेला   एखाद्या असत्याचा पुनः पुनः पुकार केला म्हणजे त्याला काही दिवसांनी सत्याची शाश्र्वती मिळूं लागते   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   कुत्रें आपल्‍याला डसलें म्‍हणून काय आपण त्‍याला डसावें?   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   क्रोध ज्‍याचा त्‍याला आवडतो, इतराला शत्रु वाटतो   कामांत मग्‍न, त्‍याला कसले विघ्‍न   काळा काळा दुस्‍स, त्‍याला उंदीर की फुस्‍स   कोणी नाही कुणाचा गुरु, कोणी नाही कोणाचा चेला (आणि भलताच धमकावी त्‍याला)   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   खुनाला तोंड नसलें तरी भलत्‍याप्रकारानें त्‍याला वाचा फुटते   खपे त्‍याला धोपे (धक्‍के) नि ×× त्‍याला सागोती   खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्‍वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   गणनाथ-पति   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   गोंधळ केला माकडांनी, त्‍यांत दारूची मेजवानी   घातला कणा मोडत नाहीं, भरली घागर डुचमळत नाही   घोडा चोराने नेला, मग तबेला बंद केला   चांगले करी त्‍याला कोण बोल   चांगले ग्रंथ सुशोभित, नव्हे त्‍याला मोल भिती   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   जे नाहीं टिळीं, त्‍याला कां द्यावें सुळीं   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   ज्‍याचें घर त्‍याला किल्‍ल्‍यासारखें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍याचें त्‍याला, खटपट आम्‍हांला   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   ज्‍याचें त्‍याला, गाढव ओझ्याला   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   ज्‍याचें त्‍याला बरें   ज्‍याचें त्‍याला लखलाभ असो !   ज्‍याचे त्‍याला होईना, पाहुणा दळून का खाईना   ज्‍याचे पदरीं पाप, त्‍याला पोरी होती आपोआप   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   ज्‍याचें यश त्‍याला, काय असे भलत्‍याला   ज्‍याचें लागावें, त्‍याला द्यावें   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

cogent

 • तर्कबळ 
 • प्रत्ययकारी 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.