TransLiteral Foundation

हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर

अर्थ उघड आहे.

Related Words

  |  
अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   (अ) चार दिशांस चार व वर सूर्य. (आ) शरीरांतील पांच अग्नि   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   अन्नाचा मारलेला खालीं पाही तरवारीचा मारलेला वर पाही   आकाश वर पडणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   आंब्याला मोहर दाटला, नशीबानें येती फळें त्याला   आवडीनें केली पर, ती आली वर   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काख - काखा वर करणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   कोळसा वर आणि आंत काळाच   खाका वर करणे   खातांना खातलीं नि वर मंगलां गातलीं   खालचें झांक अन्‌ मग कर वर नाक   खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्‍वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घरधान्याचे हाल आणि फुकट्याचे वर गाल   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   घोडा चोराने नेला, मग तबेला बंद केला   चाक वर येणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   छाती वर करून-काढून चालणें   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   ज्‍याचे त्‍याला होईना, पाहुणा दळून का खाईना   ज्‍याचें लागावें, त्‍याला द्यावें   ज्‍याचा त्‍याला   ज्‍याचा भार, त्‍याला जोजवार   ज्‍याची कळकळ त्‍याला   ज्‍याची कळ त्‍याला   ज्‍यास सुखदुःख होतें, त्‍याला ते अनुभवतें   जाणता वर, -नवरा   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   डोई (वर) काढणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   त्‍यानें तृतीय पंथ केला   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

polar triangle

 • धुवीय त्रिकोण 
RANDOM WORD

Did you know?

घराच्या दाराबाहेर शुभ-लाभ कां लिहीतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.