TransLiteral Foundation

होशील सुने कुणासारखी तर सासूबाई तुम्हांसारखी

घरांतील सुनेला जसें सासू वळण लावील तशी ती वागूं लागते.

Related Words

अग्नीजवळ तूप ठेवलें तर तें विरघळल्याविना कसें राहील   आपला अपराध वाटे, तर काळीज फाटे   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   कांग बाई रोडकी, तर गांवाची उसाभर थोडकी   कांट्यावर-कांट्यास लाथ मारली तर तो रुतल्‍याशिवाय राहणार नाहीं   कां तर   खाईल तर पिईल   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   डोई धरला तर बोडका, हातीं धरला तर रोडका   तर   दुसर्‍याचें कर्ज वारावें, तर त्याला पुसावें   धोंडा टाकून पाहावा! पडला तर आंबा. नाहीं तर धोंडा   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   नसशील धड, तर मसणांत जाऊन पड   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   पहिल्यानें लिहा, मग द्या आणि त्यांत चूक भूल झाली तर मला पुसा   बोले सुने आणि लागे धुवे   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मुसलमान श्रीमंत झाला तर मीर होतो, गरीब झाला कीं फकीर होतो, मेला कीं पीर होतो   मिळेल तर मेजवानी, नाहींतर उपोषण   लाकडाची अधोली मोजील खंडोखंडी, फोडली तर एक भाकरहि भाजणार नाहीं   लागली तर शिकार, नाहीं तर भिकार   सहज गेलें गोठयांत तर रुपाया पडला ओटयांत   साधली तर शिकार, नाहीं तर भिकार   सांपडला तर चोर, नाहीं तर बाद शहाहून थोर   हत्ती-पडेल हत्ती तर पाडील भिंती   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

surface rent

 • = ground rent 
 • = ground rent 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.