TransLiteral Foundation

होय

ad   Yes.
होयकार  m  Consent, assent.

Related Words

  |  
अज्ञानास न होय प्राप्ती, करिताही खरी भक्ती   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अंधळा पाहतां चांद होय मोठा आनंद   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   अमर्याद - अमर्यादेनें मौजा मारिती, होय पापाची भरती   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   अशक्त असतांना, काम न होय जाणा   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आजचे अरिष्टा उपाय, उद्या केल्‍यानें न होय   आनंदित मन ही खरी मेजवानी होय   आप करे सो काम, पदरी होय सो दाम (हाथ लगै सो दाम)   आप करे सो काम, पल्लो होय सो दाम   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   ईश्र्वरी कल्याणापासून, दुःख हरून होय सधन   उतार वय हे दुसरें बाळपणच होय   उपकारीया लाभ होय, अपकारीया घडे अपाय   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   एकाचें जे अन्न होय, ते दुसर्‍याचे विषप्राय   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   करी ज्ञानाचा अभ्‍यास, होय सुखोपभोग त्‍यास   काका मामा केहेवाना, ने गांठे होय तो खावाना   काय होय?   किंचित्‌ वार्‍यासंयुक्त, अग्‍नि मोठा होय प्रदीप्त   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   गरीबाला अल्‍प येतां तोटा, त्‍याचा होय मोठा (तोठा)   गरीबींत मीपणा, तर होय विटंबना   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   गोड शब्‍दे करून, मूर्खाचें होय मनरंजन   गोड शब्‍द कोणा बोलतां, पोट मनाची न होय तृप्तता   घे उदी नि होय सुदी   चाबूक लगामाविना, घोडा न होय नीट जाणा   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   ज्‍याचें जया ध्यान, तेंच होय त्‍याचें मन   जैसे पिवे पाणी, वैसी होय वाणी   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   जो दुकानाचा चार, दुकान होय त्‍याचा किंकर   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   दर्पण अंधळयाकरीं, देतां न होय उपकारी   द्रव्यावीण हिंमत धरी, त्याचा नाश होय भारी   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   दुष्टाचे तोंडीं कुटका, देतां होय सुटका   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

KETUMĀN VIII(केतुमान्)

 • Son of Ekalavya. In [Mahābhārata, Bhīṣma Parva] it is mentioned that this King of the forest tribes fought on the side of Duryodhana and was killed by Bhīma. 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्राग्नी आणि भडाग्नी मध्ये म्हणजे काय? ते केव्हां देतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.