TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होत होत

हळूहळू
दिवसेंदिवस. " उपास न पडतां रोजबरोज खायाला सांपडे आणि होत होत घोडीं तवाना होत ऐसें करणें." -रा २८.

Related Words

  |  
अखेरी मारल्याशिवाय खेळ पुरा होत नाहीं   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अधवा - अधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला बरोबर होत नाहीं   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   आगे फडकत गोली, पीछे होत आरोली   ईश्र्वर असे साही, तर दुःख होत नाहीं   उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एका जत्रेनें देव जुना होत नाहीं   एका दिवसांत घर बांधून होत नसतें   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका मोत्यानें कंठा होत नसतो   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका सुंठीच्या कुड्यानें गांधी होत नसतो   काठीनें पाणी हाणलें तर दोन ठिकाणी होत नाहीं   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   गगनासारखी मैत्री, तिळा बरोबर नातें (बरोबर होत नाहीं)   गर्भाचा नी मेघाचा भाकीत होत नाही   गोड शब्‍दाने होतें तें रागानें होत नाहीं   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   घडीच्वा प्रहर होत नाहीं   घरासारखा पाहुणा होतो, पाहुण्यासारखे घर होत नाहीं.   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   घोड्यास आणि गाढवास बरोबरी (होत) नाहीं   घोणीचा एक पाय मोडला तर ती लंगडी होत नाहीं   चुटक्‍यांचा मांडव होत नाहीं   चवीचा कधीच चिवडा होत नाहीं   चांगले गायीचें वेत, नाहीं चांगलें होत   चार होत होणें   जमीनीत कुजल्‍याशिवाय अंकुर फुटत नाहीं आणि कष्‍ट करून घस सोसल्‍याशिवाय सुखप्राप्ति होत नाहीं   जशी मैत्री वाढते, तशी दृढ होत जाते   जशी सृष्‍टि वाढते, तशी मनुष्‍यें शहाणीं होत जातात   जानवें घातल्‍यानें ब्राह्मण होत नाहीं   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   ठकवणीचा खेळ, होत नाहीं सफळ   ठेंच लागल्‍यावांचून स्‍मरण होत नाहीं   तरुणपणीं राग येतो इतका वृद्धपणी नसतो, चाळवून आला असतां नाही होत कमता   तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   तीर्थी गेल्यावांचून मुंडण होत नाहीं   दगडाचा दोर होत नाहीं   दगडाचा दोर होत नाहीं आणि भलतीच आशा पुरी होत नाहीं   दंत भग्न होत, इच्छा नाहीं जात   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

dark ground illumination

 • कृष्णक्षेत्र दीप्ति 
 • कृष्ण क्षेत्र वस्तुदीप्ती 
 • काळ्या पार्श्वभूमीवरील दीप्ति 
RANDOM WORD

Did you know?

If the rituals after the death are not performed what are the consequences?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.