TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे

खावयास असलें म्हणजे सर्व भोंवतीं जमून गोड गोड बोलूं लागतात.

Related Words

असेल अंगावर मांस, तोंवर घेतील घांस-वास   आपने बछड्येके दांत कोसोसे मालूम होते है   आवड असली की सवड आपोआप होते   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   इष्ट मित्र खरे, असतां दूर बरे   उभा रेट नी मुसळ भट   एका आईची मुलें पण भेटीची सुराणी होते   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   केले नाहीं तोंवर जड, खाल्‍ले नाहीं तोंवर गोड   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   खार्‍या पाण्यानें खरूज बरी होते   गरे   गाजराची पुंगी वाजली तर (तोंवर) वाजली नाहीं तर मोडून खाल्‍ली   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   चंद्राची प्रतिष्‍ठा सूर्य उगवला नाहीं तोंवर   चाकरी तोंवर भाकरी   ज्‍वानी तोंवर छानी   जातो तेथ हत्ती जातो, नाहीं तर गुंजहि मारक होते   जोंवर आहे दामाजी, तोंवर हांजी हांजी   जोंवर पैसा, तोंवर बैसा   जोंवर माती, तोंवर जाती   जोंवर श्र्वास, तोंवर आस   तोंवर   तोंवर-री   दिस असल्यास बरे   पुरुषाचें पीठ आणि बायकोचें मीठ मिळून भाकर होते   परोपकाराला सुर्वात घरापासून होते   पाणी नाहीं तोंवर पोहेन पोहेन, आणि बायको नाहीं तोंवर झंवेन झंवेन   पोकळधोत्र्या भट   बरे   बामण   भट   भट आहे तर तीथ नाहीं, तीथ आहे तर भट नाहीं   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   रत्नमालेपेक्षां फुलांचीच माळ अधिक जड होते   व्यापारास धक्का दिल्यानें तरवार बोथट होते   वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते   वादाच्या भांडणांत वर्दळ उत्पन्न होते   शेराला सवाशेर भेटला म्हणजे निशा होते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बाजीद

 • वि. लाचार ; दीन . बजिद अर्थ ३ पहा . बाजीद होऊन ... - वाडशाछ १ . ८४ . 
RANDOM WORD

Did you know?

"Maruti namaskar"
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.