TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होती रग, केली धग

रग जिरवणें.

Related Words

  |  
अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   अनेक लहान होती महान्‍   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   असतां उघडे मागील दार, होती चोरी आणि परद्वार   असतां चांगली आघाडी, होती बरवी पिछाडी   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आडेचो संग, करडाची धग   आधीं होती त्याची मार्गी, मग झाली देवलंबी   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   ईश्र्वराने मनुष्या केलें सात्त्विक, स्वबुद्धीनें होती अधार्मिक   एकापासून संतति, विभागी सारखे होती   कुणब्‍याची जात (कुणबी जात) विळ्या इतकी वांकडी, पण ठोकून होती नेटकी   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   कुळंब्‍या जवाद दिली, आमील बराबर भुर्र केली   काम वहिवाटल्‍या अंती, मनुष्‍याची परीक्षा होती   काय केली विटंबण। मोतीं नासिकावाचून।।   कारागिराची माहिती, कामावरून होती   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   गोड दारूची खाटी, सहज होती   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   चुकी मनुष्‍यापासून होती, शोधतांना कठीण पडती   चांगल्‍या मनुष्‍यास पुत्र, होती वाईट विचित्र   जेथें लढाई चालती, तेथें कायदे बंद होती   ज्‍याचे पदरीं पाप, त्‍याला पोरी होती आपोआप   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   तंटा तुटण्या अंती, दोघांची हानि होती   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   दैव नसतां अनुकूल, होती आप्तहि प्रतिकूल   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   नव्या नव्या बायकांच्या नव्या परी, पहिली होती ती असें न करी   नवसें कन्यापुत्र होतीं। तरी कां लागे पत्ती॥ नवसानें पोरें होती, तरी कां करणें लागे पती   निरंतर ज्ञानाची उत्पत्ति, अनुभव स्मृतीपासून होती   पडतील हस्त, तर कुळवाडी होती मस्त   बहु धन ज्याचे हातीं, ते बहुधा मूर्ख होती   बहु मूर्ख मिळती, बहु तमाशे होती   बाईल केली न्‍ अंगाला काचकुयरी लावली   मुंगींनीं केली मेहनत पण दगडापुढें कसली करामत   मैलागिरी-मैलागिरासंगे चंदन सर्व होती। वेळु हे न होती   मस्करी-मस्करी करतां कुस्करी होती, मस्करीची होते कुस्करी   यात्रा चालली पंढरपुरीं, अभक्त होती दुराचारी   रग   रग-कामाची रग   वेठीचें घोडें धरुन लढाई मारणें होत नाहीं   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   होती कळा   होती नव्हती तितकी केली   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बागड

 • न. ( व . ) मिसळण . 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.