TransLiteral Foundation

होता माल

वाढत्या प्रमाणांत किंमत, चांगुलपणा असणारी वस्तु.

Related Words

  |  
अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   अपाप - अपापाचा माल गपापा (जायचाच)   अपापाचा माल गपापां   आपापाचा माल गपापा   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   उंटावर माल खेचणारा अरब   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   कच्चा माल   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   कवडीचा माल   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   (कोणी एक माल) सई करणें-म्हणणें   गाढवापुढें वाचली गीता, कालचा-रात्रीचा गोंधळ बरा होता   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   चांगला माल लौकर खपतो   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   जसा माल, तसे मोल   जो माल खपतो तो पिकतो   ढिला माल   तयार माल   दिल उताबील झाला तरी माल उतावीळ होत नाहीं   दिवसभर वाचली गीता, रात्रीचा गोंधळ बरा होता   नंबरी माल   पक्का माल   पडे झडे, माल वाढे   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल-झ्यात है   पापीका माल, खाय चंडाल   बैतन-बैतन मावाशी-माल   बैतल माल   बुधलाभर तुप खाऊन बुधल्याचा माल नाहीं   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   बेवकूब-बेवकुबाचा माल, अक्कलवंताचा खुराक   बाजारांतील पेठा, सगळाच माल खोटा   मखमल-माल   मूर्खापुढें वाचली गीता, रात्रीचा गोंधळ बरा होता   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   माल   माल के माल   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   मालचा माल   माल चोख, पैसा रोख   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   माल तसें मोल   माल-माल खाणें   माल वथरणें   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चिटी

 • स्त्री. १ लहानसें पत्र . २ लिहिण्याच्या उपयोगी असा कागदाचा लहान तुकडा , चिटोरें , कपटा . [ सं . चिट ; हिं . चिठ्ठी ; तुल० इं चिट ] 
 • वि. चिटाचें ; चिटानें आच्छादिलेलें ; चिटानें केलेलें . [ चीट ] 
 • स्त्री. चिटी पहा . १ छोटें पत्र . २ हुंडी . [ सं . चिट = निरोप घेऊन पाठविणें - चिट्टीका - चिट्टी ; - भाअ १८३२ ; तु० हिं . चिठ्ठी ; इं . चिट ] चिठ्ठी उतरणें - ( वर किंवा विषयीं या शब्दयोगी अव्ययास जोडून उपयोग ) मरण्याची सनद मिळणें . ( श्रीमंताची ; देवाची इ० ). चिठ्ठी उतरणें - एखाद्याकडून पैशाची विलक्षण मदत होणें . चिठ्ठी टाकणें , चिठया टाकणें - आपल्या मनांत जो प्रश्न असेल त्याची होकारार्थी व नकारार्थी अथवा संभाव्य असतील तितकीं उत्तरें कागदाच्या सारख्या निरनिराळया चिठ्ठयांवर लिहून त्या चुरगळून देवासमोर टाकून आपल्या प्रश्नाचें बरोबर तें उत्तर देण्यास प्रार्थून त्या चिठ्ठयांपैकी एक लहान मुलास उचलावयास सांगून अथवा जीवर पहिल्यानें माशी बसेल अशी चिठ्ठी वाचणें आणि तींत लिहिलेलें आपल्या प्रश्नाचें उत्तर असें समजणें . चिठ्ठी फिरविणें , माघारें टाकणें - मरणाचें आमंत्रण नाकारणें ; असाध्य दुखण्यांतून बरें होणें . 
 • वि. चिटवी पहा . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.