TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

सापाचा मुंगुस वस्ताद त्याचा

सापाचा जबरदस्त शत्रु मुंगुस हा आहे.

Related Words

  |  
अज्ञानास न प्रकाश, भ्रांति दावी त्याचा वेष   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   ईश्र्वर अन्न पाठवितो, दुष्ट त्याचा नाश करितो   ईश्र्वर इच्छेस जें आलें, त्याचा नियम कोणा न टळे   उंट कोण्या कानीं (कोनीं) बसेल कोण जाणें (त्याचा नेम नाहीं)   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   खर्‍याचा दास नी खोट्याचा वस्‍ताद   खाजवील त्‍याची खरूज, चिडेल त्‍याचा कज्‍जा   खाजवील त्‍याची खरूज, भांडेल त्‍याचा कज्‍जा   गुरुवचनीं विश्र्वास, त्‍याचा तुटतो भवपाश   गरीबाला अल्‍प येतां तोटा, त्‍याचा होय मोठा (तोठा)   गाईल त्‍याचा गळा, शिंपील त्‍याचा मळा   गांवाला लागली आग, त्‍याचा काढती माग   चांगले करीं देणेघेणें, त्‍याचा नलगे जामीन घेणें   चांगला उपदेश मान्य होतो, मूर्खास त्‍याचा राग येतो   छाती करील त्‍याचा व्यापार   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   जेथें विष असतें तेथेंच त्‍याचा उतारा सांपडतो   जपेल त्‍याची संपत्ति, करील त्‍याची विद्या (व्युपत्ति), मारील त्‍याची तलवार आणि भजेल त्‍याचा ईश्र्वर   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   ज्‍याच्याजवळ आरमार त्‍याचा समुद्र   ज्‍याचें सैन्य त्‍याचा देश   ज्‍याचा खावा ठोंबरा, त्‍याचा राखावा उंबरा   ज्‍याचा त्‍याचा स्‍वजातीकडे ओढा   ज्‍याचा दंडा, त्‍याचा हंडा   ज्‍याची तरवार, त्‍याचा दरबार   जागेल त्‍याची पाडी, निजेल त्‍याचा टोणगा   जागेल त्‍याची वांठ आणि निजेल त्‍याचा टोणगा   जाणून अपराध करतो, त्‍याचा नाश रोकडा होतो   जो आईला आंचवला, त्‍याचा जन्म फुकट गेला   जो करूं इच्छी लोकांचा घात, त्‍याचा शास्‍ता जगन्नाथ   जो करी सदा धंदा, त्‍याचा लाभ असे बंदा   जो दुकानाचा चार, दुकान होय त्‍याचा किंकर   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   जो सवतीला बळी पडला, त्‍याचा कारभार ढिला झाला   जो हरिरंगीं रंगला, त्‍याचा संसार परतला   तूं (तो) नाहीं तुझा (त्याचा) काका दुसरा   त्याचा   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   द्रव्यवान्‌ असतां मूर्ख, शहाणा त्याचा मालक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

माणकुला

 • वि. ( राजा . ) लहान व सुंदर ; लघ्वाकृति ; चिमुकला . [ माणिक ] 
RANDOM WORD

Did you know?

पंचप्राणांना भोजनापूर्वी आहुती का द्यावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.