TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

शेळीच्या गळयांतील थान धरतां येत नाहीं, दूधहि देत नाहीं

अजागलस्तन. ‘ सावरी वाढिन्नल्या सरळा। बरी फळ नाहीं आंत पोकळा। कां स्तन आले गळां। शेळिये जैसे ॥’ -ज्ञा. ९.७४.

Related Words

  |  
उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   ओच्या नांवाने शून्य काढतां येत नाही   ओची गांड (गांठ) फोडतां येत नाही   ओठ पिळल्यार दुध येत   कुणब्‍यासारखा दाता नाहीं, कुटल्‍यावांचून-ठोकल्‍याबिगर देत नाहीं   कणिक आणि कुणबी तिंबल्‍या खेरीज मऊ येत नाहीं   कपाळाला कपाळ घासल्‍यानें दैव येत नाहीं   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   गेला दिवस कांहीं पुन्हां येत नाहीं   गुलाम ठोक्‍याशिवाय वठणीस येत नाही   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   गांडीचें गोखले वासून दाखवितां येत नाहीं   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   चौदावें रत्‍न दाखविल्‍याशिवाय वठणीस येत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   टक्‍के टोणपे खाल्‍यावांचून मोठेपणा-शहाणपणा येत नाहीं   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा-देवपण येत नाही   डोळे पाहात नाहीं, कान ऐकत नाहीं, पाय चालत नाहीं, यावर औषध कोणी देत नाहीं   तापल्‍या पाण्यास चव नसते-येत नाहीं   तापल्‍या पाण्यास चव येत नाहीं   तिडका देत बसणें   थान   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   देवंकीचे घाव सोसल्यावांचून देवपण येत नाहीं   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   दुसर्‍याच्या मुलाला चाटतां येते पण मारतां येत नाहीं   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   पाण्यांत पडल्याशिवाय पोहायला येत नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   बांधली शिदोरी, दिलेली-शिकविलेली-सांगितली बुद्धि-विद्या कामाला येत नाहीं   भाजलेल्या बीजास मोड येत नाहीं   मळणें-मळलेल्या वाटेवर पीक येत नाहीं   मुसळा मुसळाची गांठ बाधतां येत नाहीं   मिरासीचें म्हूण शेत। नाहीं देत पीक उगें   लकडी दाखविल्याशिवाय-लकडी वांचून मकडी वळत नाहीं-वठणीस येत नाहीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   शिकवलेली बुद्धि आणि बांधलेली शिदोरी पुरत नाहीं-कामास येत नाहीं   सुगडाचा सण येतो पण म्हतारडीचा सण येत नाहीं   सगळीं सोंगें येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   सूर्यप्रकाशाखालीं नवी अशी कोणतीच गोष्ट घडून येत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सर्व सोंगें आणतां येतात पण पैशाचें सोंग आणतां येत नाहीं   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   सारीम सोंगे येतात पण पैसाचें सोंग येत नाहीं   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   सारीं सोंगें येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

colleterial

 • Zool. (glue-producing) श्लष- 
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.