TransLiteral Foundation

लाशा

वि.  
लास ( डाग ) दिल्यासारखे चिन्ह ज्या आम्रादि फलावर असते तो .
लासाचे चिन्हाने युक्त असा ( मनुष्यादि ); डागलेला . [ लास ] लांशे - न . काळा डाग . [ लास ] लास - पु .
वायुविकृति किंवा अन्य रोग इ० च्या निरसनार्थ त्वचा तापलेल्या लोखंडाने भाजणे ; डागणी . ( क्रि० देणे , घेणे ). अज्ञानाचे लांशे । जेथ लागलेंचि दिसे । - भाए ५८९ .
अशी त्वचा भाजून पडलेला डाग किंवा वण .
जन्मापासून माणसाच्या तोंड इ० वर तांबडा , काळा , पिवळा इ० रंगाचा डाग असतो तो ; तीळ ; वांग .
आंबा इ० फळ अंशतः सडल्याचा जो डाग सालीवर उत्पन्न होतो तो . - न . अंगावरील केंसाळ तीळ ( मागील जन्माची खूण समजतात ) [ सं . लाछ , लांछन ] लासणी - स्त्री .
तापलेल्या लोखंडाने दिलेली डागणी . ( क्रि० करणे ).
( विणकाम ) शाई , कोळसा इ० नी विणावयाच्या वस्त्राच्या ताण्यावर केलेली खूण ; लासन . [ लास ] लासणे - सक्रि .
विस्तवांत घालून लाल केलेल्या लोखंडाचा डाग देणे ; भाजणे .
कोणत्याहि कारणासाठी ( त्वचा किंवा पृष्ठभाग ) भाजून , डागून खूण करणे .
पाजणीनंतर ( ताण्याला ) लासे लावणे , खुणा करणे .
भाजणे ; जाळणे . मूर्खा दीपा पतंग । स्वमनिं जर्‍हि म्हणे हे खरे फूल लासी । - मोकृष्ण ५६ . ३९ . - दा ३ . ७ . २५ . - दा १० . १० . ६१ . - अकि .
जळणे . कपडा लासेल ! जरा इस्त्री थंड कर .
बिघडणे ; डागळणे ( फल इ० ) लांसरुं - नपु . केंसाळ तीळ ; वांग ; लांस . लासे - न .
डाग ; वण . लास पहा . परी गुणत्रय वशे । त्रिविधपणाचे लासे । श्रद्धे जे उठिले असे । ते वोळख तूं । - ज्ञा १७ . ७३ .
( विणकाम ) लास ; लासणी पहा . ( क्रि० लावणे ).

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दुपेटा

  • पु. शेला . दुपटा , दुपट्टा पहा . 
  • वि. साखरेची एक जात . दाबोटा साखर पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

परदेशात १३ हा आंकडा अशुभ कां मानतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site