TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

रडरड रडला आणि शेवटीं झोंपी गेला

लहान मुलें रडून रडून शेवटीं कंटाळून झोंपी जातात
त्यांच्या गार्‍हाण्याकडे कोणी लक्ष्य देत नाहीं. त्याप्रमाणें नेहमीं कुरकुर करणार्‍याकडे कोणी लक्ष्य देत नाहीं व शेवटीं त्यास गप्प बसावें लागतें.

Related Words

  |  
अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अघाडीचा गेला वेळ पिच्छाडी तरी सांभाळ   अडक्याच तेल आणलें, सासूबाईंचें न्हाणें झालें, सामजींची शेंडी झाली, उरलें सुरलें झांकून ठेविलें, तें येऊन मांजरानें सांडलें, वेशीपर्यंत ओघळ गेला आणि पाटलाचा रेडा वाहून गेला !   अडका - अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   अपराध कबूल केला म्हणून अर्धा दोष गेला   अरे माझ्या कर्मा, कोठें गेला धर्मा   अस्सल आपल्या अस्सलपणावर गेला, कमस्सल म्हणतो मला भ्याला   अहेवेचा मेला, खेळायला गेला   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   आणि   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   आयावचे गेला खेळूक, रांडेचे बाबडे गेलां जल्मजुगाकू   आला गेला, गोसावी दाढेला दिला   आला गेला, संन्याशाला सुळीं दिला   आला दिवस गेला, अन् जीव भरंवशावर मेला   आला-ली-लें गेला-भला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   ईळ गेला इळाचा, माथा धुतें तिळाचा   उंदीर गेला लुटी, आणल्या दोन मुळी   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   उपकार केला आणि वार्‍यानें गेला   उपकार केला, वायां गेला   औषधावांचून खोकला गेला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   कथेंतुनहि गेला आणि झोपेतूनहि गेला   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   काडीआड गेला, तो पर्वताआड गेला   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   काशीस गेला काशीदास, मथुरेस गेला मथुरादास   कोंकणांतून देशावर गेला तरी पळसाला पानें तीनच   खातां खातां जन्म गेला आणि वांकडी फळें कशाची   खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्‍वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला   गुण गेला पण वाण राहिला   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   गरीबाला पडला दंड, तर न्यायाधिशाचा गेला लंड   गेला   गेला तो मेला   गेला दिवस कांहीं पुन्हां येत नाहीं   गेला बाजार   गेला बाजार तरी   गेला मेला संपला-गतला   गळा कापला, खोकला मिटला (वारला गेला)   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   घोडयाच्या-हत्तीच्या पायीं येणें आणि मुंगीच्या पायीं जाणें   चाव केला, डोळा गेला   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झुंजाट

 • स्त्री. जोराचा वारा ; वादळ ; वावटळ ; झुजाटा पहा . ( क्रि० येणें ).
   
 • वि .  सोसाटयाचा , जोराचा , घोघाटयाचा , सनाठयाचा ( वारा इ० ). तो सुटला झुंझाट वारा । - वेसीस्व २ . ४२ . 
 • क्रिवि . 
  1. सोसाटयानें वाहात ; घोघाटयानें वाहात ( वारा इ० ). ( क्रि० सुटणें ).
  2. जोरानें ; चपळतेनें ; चपळाईनें ( घोडा इ० धांवणें ). [ घ्व ; सं . झंझा = वादळ , वार्‍याचा आवाज ; झुंजणें ]
   
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात स्त्रियांना उपनयनाचा धर्मसंमत अधिकार का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.