TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

देईल दाता, तर खाईल मागता

याचकाला कोणी दिलें तरच त्याला खावयास मिळणार. तेव्हां दात पाहिजेतच.

Related Words

अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   अनास नकळा पनास दादा मागता xxx   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कां तर   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   कोणाचें होऊं नये चाकर आणि कोणाची होऊं नये बायको (व्हावें तर प्रसंग येईल तसें वागावें)   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   तर   तहान लागल्‍यास मृत प्याला, तो भूक लागल्‍यास विष्‍ठा खाईल   देई तो दाता, न देई तोहि दाता   देईल तो दाता, न देईल तोहि दाता   दे सोबी दाता, न दे सोबि दाता   दाता   दायजी मागता पाड, सोसो मागता झाड   धीर धरील, तो खीर खाईल   पडला तर आंबा, नाहीं तर ओलटा   मागणेकरी, मागता, मागतेकरी   सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता   सेवा करील तो मेवा खाईल   साखर खाईल तर ढेकर देईल   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ANUDRUHYU(अनुद्रुह्यु)

 • Son of Yayāti.
  1) Genealogy.
  Descended from Viṣṇu thus: Brahmā, Atri, Candra, Budha, Purūravas, Āyus, Nahuṣa, Yayāti, Anudruhyu.
  2) Birth.
  Yayāti had two sons, Yadu and Turvasu, by Devayānī, and three sons, Druhyu, Anudruhyu and Pūru by Śarmiṣṭhā. [Agni Purāṇa, Chapter 12].
   
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाच्या दहाव्याच्या पिंडाला कावळा न शिवल्यास धर्मशास्त्राप्रमाणे अन्य उपाय कोणता?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.