TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

जे कां रंजले गांजले। त्‍यासी म्‍हणे जो आपुले।।

तोचि साधु ओळखावा। देव तेथेंचि जाणावा।। -तुगा २२१५. जो दुःखित मनुष्‍यास जवळ करतो त्‍यासच साधु म्‍हणून समजावे व त्‍यावर ईश्र्वराची कृपा आहे, नव्हे तो ईश्र्वरस्‍वरूपच आहे असे मानावे.

Related Words

आपना वही जो आपने काम आवे   आपल्या हाती जे करवे, ते ईश्र्वरी न हवालावें   उडीद म्हणे मी कठीण, माझा दाणा काळा   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   कां   कां च   कांरे पाहुण्या कुंथतोस, म्‍हणे बसला जागा रुततो   काळ करित तें कोणाच्यान कर न जो   कोण तर म्‍हणे कोपरा   घाईमध्यें गलबला, म्‍हातारी म्‍हणे हेल घाला   चकचक, -कां   चालत्‍या गाड्याला अडखळणें कां   जे   ज्यानें केली सेवा l तो खाथील मेवा. जो करील सेवा l तो खाईल मेवा   जो   जो करूं इच्छी लोकांचा घात, त्‍याचा शास्‍ता जगन्नाथ   जो खायगा खाक, उसकी होयगी राख   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   झकझक, -कां   झकाझक, -कां   टकटक, -कां   टुकटुक, -कां   टकमक,-कां   टिकटिक, -कां   तकतक-कां   तुका म्‍हणे जन दुतोंडी सावज। सांपडे सहज तिकडे घर।।   न म्हणे उत्तम वाईट कोणाला, तो पात्र होतो जननिंदेला   बकबक, -कां   बकाबक, -कां   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   भागूबाई, दादाला कां कराना? म्हणे तुम्हीच कां व्हाना !   रेडा रेडा, म्हणे थोडी धार काढा   राव पाहावा कां देव पाहावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

देवरात II.

  • n. एक ऋषि । भागवत के अनुसार इसका पुत्र याज्ञवल्क्य । वायु तथा ब्रह्मांड में ब्रह्मवाह पाठभेद है । 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात ३३ कोटी देवता आहेत काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site