TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

जे कां रंजले गांजले। त्‍यासी म्‍हणे जो आपुले।।

तोचि साधु ओळखावा। देव तेथेंचि जाणावा।। -तुगा २२१५. जो दुःखित मनुष्‍यास जवळ करतो त्‍यासच साधु म्‍हणून समजावे व त्‍यावर ईश्र्वराची कृपा आहे, नव्हे तो ईश्र्वरस्‍वरूपच आहे असे मानावे.

Related Words

उडीद म्हणे मी कठीण, माझा दाणा काळा   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो   कां   कां च   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   काळ करित तें कोणाच्यान कर न जो   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   चकचक, -कां   चालत्‍या गाड्याला अडखळणें कां   ज्यानें केली सेवा l तो खाथील मेवा. जो करील सेवा l तो खाईल मेवा   जो   जो आहे बहू भोळा, त्‍यावर ठकाचा डोळा   जो करूं इच्छी लोकांचा घात, त्‍याचा शास्‍ता जगन्नाथ   जो तो आपापले घरचा राजा   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो वागे तानमान, तोच या जगी मिळवी मान   झकाझक, -कां   टकटक, -कां   टुकटुक, -कां   टकमक,-कां   टिकटिक, -कां   तकतक-कां   तुका म्‍हणे जन दुतोंडी सावज। सांपडे सहज तिकडे घर।।   दिले गाय दांत कां नाहीं   न म्हणे उत्तम वाईट कोणाला, तो पात्र होतो जननिंदेला   पाटीलबुवा! बायको करा तर म्हणे तुम्हीच व्हा   पानें कां नासलीं? घोडा कां अडला? भाकर कां करपली? याचें (या तिहींचे) उत्तर (एक) ‘न फिरविल्यानें’   बकबक, -कां   बकाबक, -कां   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   बात जो च्याहे आपनी, तो मांग न पी पानी   भागूबाई, दादाला कां कराना? म्हणे तुम्हीच कां व्हाना !   राव पाहावा कां देव पाहावा   शेणीस जाऊं कां सशास जाऊं?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

भृकुटी

  • स्त्री 
  • भ्रूसंकोच ; भिवया चढविणें ; आठ्या पडणें . ( प्र . ) भ्रुकुटी . 
  • भिवई . भ्रुकुटि वक्र करुनि बघत । - सौभद्र . [ सं . ] 
  • ०भंग पु. कपाळास आठ्या घालणें ; रागाची दृष्टि . ( क्रि० करणें ). [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेश गीतेचा मराठी अनुवाद कुठे आणि कसा मिळेल या बद्दल सांगावे
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.