TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे

प्रसंग येईल त्‍याप्रमाणें वर्तन करावे लागते. जैसी जैसी वेळ पडे। तैसे तैसे होणें घडे।।

Related Words

  |  
अंधळी वेळ   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   असा साधी अर्थ की ज्यांत घडे परमार्थ   आकाश गडगडे, पाणी पडे   आपटून पडे, दंडवत घडे   आपल्या चाडें, पासली पडे   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   उतावळ-वीळ-वेळ   उपकारीया लाभ होय, अपकारीया घडे अपाय   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   कधीं न घडे तें अवसे पुनवे (पौर्णिमेला) घडे   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   खडतर वेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   चढती वेळ   छपन्न वेळ   जशी   जिकडचे तिकडे वळे, कणकीचें गळूं गळूं पडे   जों जों तोता (रावा) पढे, तों तों पिंझरेमें पडे   जों जों राघू बोले, तों तों पिंजर्‍यात पडे   दैत्य-दैत्यांची वेळ   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   दौड-दौड चले, गीर पडे   धीरे धीरे उघडे, जशी बाजारी किंमत पडे   न घडे तें घडो येई, एका विठ्ठल चिंतनें।   नशीबाचे घडे नी म्हाराघरीं पडे   नारायणीं जरी घडे अंतराय। हो कां बापमाय, त्यजावीं तीं॥   निरवानिरवीची वेळ   पांगूळ वेळ   फांशी देण्याची वेळ   बलवान्‍-बलवाना पुढें, खरा माजीं पडे   बाबाच्या माळयावर मुडे, त्याच्या पडपानें मी पडे   मनोधर्में नाशीः तैंचि घडे एकादशी (वाराणशी)   महानुभावांचा संगु जोडे, तेणें धर्मु घडे   राक्षस वेळ, राक्षसी वेळ   रावा-जों जों रावा पढे, तों तों पिंजर्‍यांत पडे   लटकें बोलीलया ओखटें कपाळीं पडे   वक्त-वक्ताची वेळ   वेळ   विणची वेळ   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   सज्जनकू सज्जन मिले घडे ग्यानकी बात, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो बुकी दो लात   स्नान करुन षुण्य घडे तर पाण्यांत बेडूक काय थोडे   सुळीं द्यावयाची वेळ   सहज पडे, दंडवत घडे   सायास-सायास न घडे तें सहज घडे   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

acrocentric

  • Bot., Zool. अग्रकेंद्री, अग्रकेंद्रिक 
  • अग्रकेंद्री 
  • अग्रकेंद्री 
  • अग्रकेंद्रिक 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

श्राद्धाचें प्रयोजन काय ? आणि श्राद्धाचे चार भेद कोणते आहेत ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.