TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

(जखमेचें) पाणी घेणें

(ऐति.) लढाईंट लागलेल्या जखम बर्‍य झाल्यावर स्नान करीत त्यास म्हणत. या प्रसंगीं प्रत्येक वीर आपआपल्या सामर्थ्याप्रमाणें समारंभ करी. ‘होळकरांनी जखमेचें पाणी घेतलें ते दिवशीं तोफांची सरबत्ती जाहली.’
ख ७५९८. ‘जखम हलकीच आहे. आठा चहूं दिवशीं पाणी घेतील’
ऐति. पत्रव्यवहार १२५.

Related Words

अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   घे घोडा पी पाणी   छ चावल, और नव पखाल पाणी   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   दाबचें पाणी   धावतें पाणी   नवें पाणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   पेटतं पाणी   पाऊस पाणी   पाणी   पाणी देणें   पाणी पाणी करणें   पाणी पाणी होणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पालथ्या घागरीवर पाणी   पोटाचें पाणी होणें   भांगाचें पाणी   भांडें पाणी   मूर्खाला कहाणी आणि उपडया घडयावर पाणी   मूर्खास बोध, पालथे घागरीवर पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   येईल राजाची राणी, तर भरील परवडीनें पाणी   रक्ताचें पाणी करणें   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   राजाची राणी, पिते परळानें पाणी   राबाचें पाणी   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   सरसकट गुडघाभर पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हत - करवत - खंड - खवणी - नळा - पाणी   ह्रुदयाचें पाणी करणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आगीवांचून कढ नाही व मायेवांचून रडें-रड नाहीं

  • पाणी किंवा कोणताहि द्रव पदार्थ उकळावयाचा असेल तर त्यास आंच द्यावी लागते 
  • इतर वरवर उपाय करून चालत नाही. त्याप्रमाणें एखाद्याबद्दल विशेष सहानुभूति वाटण्यास त्याबद्दल आपलेपणा वाटावयास पाहिजे. तो जर नसेल तर वरवर शोकाचे प्रदर्शन होईल 
  • खरा जिव्हाळा दिसून येणार नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

विनायकी आणि संकष्टी चतुर्थीबद्दल शास्त्रार्थ सांगावा.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site