TransLiteral Foundation

(जखमेचें) पाणी घेणें

(ऐति.) लढाईंट लागलेल्या जखम बर्‍य झाल्यावर स्नान करीत त्यास म्हणत. या प्रसंगीं प्रत्येक वीर आपआपल्या सामर्थ्याप्रमाणें समारंभ करी. ‘होळकरांनी जखमेचें पाणी घेतलें ते दिवशीं तोफांची सरबत्ती जाहली.’
ख ७५९८. ‘जखम हलकीच आहे. आठा चहूं दिवशीं पाणी घेतील’
ऐति. पत्रव्यवहार १२५.

Related Words

अन्नाचें पाणी करणें - होणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   काळजाचें पाणी होणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   घे घोडा पी पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   तूं राणी, मी राणी, गांडीवर पाणी घालावें कोणी? तूं राणी, मी राणी, पाटाचे पाणी कोण आणी   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दाबचें पाणी   धावतें पाणी   पाऊस पाणी   पाणी देणें   पाणी पाणी करणें   पाणी पाणी होणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   भांगाचें पाणी   भांडें पाणी   मूर्खाला कहाणी आणि उपडया घडयावर पाणी   मूर्खास बोध, पालथे घागरीवर पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   येईल राजाची राणी, तर भरील परवडीनें पाणी   रक्ताचें पाणी करणें   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   सरसकट गुडघाभर पाणी   हत - करवत - खंड - खवणी - नळा - पाणी   ह्रुदयाचें पाणी करणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गिदाडा

 • पु. ( ना . व . ) केरकचरा ; घाण . - वि . घाणेरडा . [ गिदावा ] 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात ३३ कोटी देवता आहेत काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.