TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चिमटा

 पु. १ हाताचा आंगठा व तर्जनी यांच्या परस्पर दाबाची पकड ; चिमखुरा ; विचकुरा . २ पदार्थ घट्ट धरण्याकरितां , पिळवटण्याकरितां , उचलण्याकरितां , उपटण्याकरितां , केलेलें सोनार इ० काचें हत्यार . ३ ( ल . ) एकमेकांस मिळणार्‍या ( परस्परांशीं लघुकोन करणार्‍या ) दोन नद्यांमधील , दोन रस्त्यांमधील जमीनीचा त्रिकोणाकृति चिंचोळा भाग . ४ ( ल . ) इकडे आड तिकडे विहीर अशा प्रकारची पेंचाची , अडचणीची , संकटाची स्थिति . ५ ( चिमटयानें केस इ० ) उपटणें . [ चिमट ] ( वाप्र . ) चिमटा घेणें - एखाद्यास झोंबेल , बोंचेल असें बोलणें , तशी कृति करणें .
वि.  कपाळावर दोन भोंवरे असलेला ( घोडा ). - मसाप २ . ५६ .
०धरणें   न्हाव्याकडून चिमटा करवून , केंस उपटून घेणें . - टयांत सांपडणें - अडचणींत , पेंचांत पडणें , धरलें जाणें .
चिमटा घेणें
एखाद्यास बोचेल झोंबेल अशी कृति करणें, बोलणें, लिहिणें
उपरोधिक बोलणें
आडून शब्‍द बोलणें.
 m  A pinch. Pincers. A strait.
चिमटा घेणें   Pinch, jog.
चिमट्यात सांपडणें   To be caught under embarrassment.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

majority of vote

  • न. बहुमत 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणतेही कार्य करतांना मुहूर्त कां पहावा? त्यामागची संकल्पना काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.