TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

काठीनें पाणी हाणलें तर दोन ठिकाणी होत नाहीं

प्रवाहातील पाणी काठीने वेगळे करू गेले असतां होऊं शकत नाही. जेथे मूळचा संबंध दृढ व घनिष्‍ठ आहे, चांगले ऐक्‍य आहे त्‍या ठिकाणी आनुषांगिक गोष्‍टींनी भेद पडत नाही, व ऐक्‍याचा बिघाड होऊ शकत नाही. जलताडन.

Related Words

  |  
अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   असतां चांगला हुन्नरी, सर्व ठिकाणी पोटभरी   असतील मुली, तर पेटतील चुली   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आज अमीर तर उद्या फकीर   आडवें पाणी   आपण दोघे भाऊभाऊ, माझा कोंडा तुझे पोहे एके ठिकाणी ठेऊं आणि फुंकून फुंकून खाऊ   आपले खुळें तर (रहावें) रडावें, दुसर्‍याचें खुळें तर हंसावें   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वर असे साही, तर दुःख होत नाहीं   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उडी नाही तर बुडी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उपास केला (आणि) दोन रुपये फराळाला   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक कोल्हें, सतरा ठिकाणी व्यालें   एक गेली वेळा, तर वर्सा गेली सोळा   एक ठोका लोखंडावर, दोन मारी ऐरणीवर   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एकाचे दोन करणें   एका जत्रेनें देव जुना होत नाहीं   एका दोन चांगले   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   (एखाद्यांत आणि) स्वर्गात दोन बोटें अंतर उरणें   ओझे उचल, तर म्हणे बाजीराव कोठें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   कांग बाई रोडकी, तर गांवाची उसाभर थोडकी   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   कां तर   कांरे भाता थोडा, तर कोंड्यांनी घातला वेढा   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   काळीज ठिकाणी नसणें   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

debt instrument

 • ऋण लेख 
 • ऋण लेख 
RANDOM WORD

Did you know?

मूल जन्मानंतर पांचव्या दिवशी सटवाई पूजन करतात, ते काय आहे?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.