TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

काठीनें पाणी हाणलें तर दोन ठिकाणी होत नाहीं

प्रवाहातील पाणी काठीने वेगळे करू गेले असतां होऊं शकत नाही. जेथे मूळचा संबंध दृढ व घनिष्‍ठ आहे, चांगले ऐक्‍य आहे त्‍या ठिकाणी आनुषांगिक गोष्‍टींनी भेद पडत नाही, व ऐक्‍याचा बिघाड होऊ शकत नाही. जलताडन.

Related Words

  |  
अखेरी मारल्याशिवाय खेळ पुरा होत नाहीं   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अधवा - अधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला बरोबर होत नाहीं   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आगे फडकत गोली, पीछे होत आरोली   आडवें पाणी   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वर असे साही, तर दुःख होत नाहीं   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एकाचे दोन करणें   एका जत्रेनें देव जुना होत नाहीं   एका दिवसांत घर बांधून होत नसतें   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका मोत्यानें कंठा होत नसतो   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका सुंठीच्या कुड्यानें गांधी होत नसतो   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   कां तर   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   गगनासारखी मैत्री, तिळा बरोबर नातें (बरोबर होत नाहीं)   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   गर्भाचा नी मेघाचा भाकीत होत नाही   गोड शब्‍दाने होतें तें रागानें होत नाहीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पंच गोदानें

  • पापधेनु, 
  • उत्क्रांतिधेनु, 
  • वैतरणी धेनु, 
  • ऋणधेनु, 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू स्त्रियांच्या मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांचे महत्त्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site