TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कच्च्या घड्‍यानें पाणी वाहाणें

अर्धवट भाजलेला कच्चा घडा पाणी वाहतांना फार पाझरतो व त्‍यामुळे पाणी लवकर भरून होत नाही. एखादी गोष्‍ट आपणाकडून न झाल्‍यास किंवा आपले म्‍हणणे खोटे ठरल्‍यास मी त्‍याबद्दल अमुक प्रायश्र्चित्त घेईन अशी प्रतिज्ञा करतेवेळी, ‘कच्च्या घड्‍याने पाणी वाहीन’ अशीहि एक प्रतिज्ञा करतात. यावरून वाटेल ते श्रमाचे किंवा अत्‍यंत कष्‍टसाध्य असे काम करणें
कितीहि श्रमाची कष्‍टाची चाकरी करणें, असा बोध होतो. ‘घडेल तरी मी कच्या घड्याने वाहिन पाणी, वाहिली शपथ साची’-राला। ६२.

Related Words

  |  
अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आण वाहाणें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   गंधफूल करणें-वाहाणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   घे घोडा पी पाणी   छ चावल, और नव पखाल पाणी   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   दाबचें पाणी   धावतें पाणी   नवें पाणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   पेटतं पाणी   पाऊस पाणी   पांढरें पाणी   पाणी   पाणी देणें   पाणी पाणी करणें   पाणी पाणी होणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पालथ्या घागरीवर पाणी   पोटाचें पाणी होणें   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

employee rating

 • कर्मचारी दक्षता अंकन 
 • गुणवत्ता निर्धारण 
 • कार्यसिद्धि मूल्यमापन 
 • (also merit rating; performance appraisal or staff appraisal) 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.