TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

(कच्च्या) घड्याने पाणी भरणें-वाहणें

(कच्चे मडके पाझरतें, फुटते व पाणी भरणे होत नाही यावरून) १. निष्‍फळ काबाडकष्‍ट करणें
निरर्थक मेहनत, उद्योग करणें. २. अतिशय हाल काढणें
कष्‍ट करणें.

Related Words

  |  
अक्षत भरणें   अखोटा भरणें   अंगीं ताठा भरणें   अंगीं भरणें   अडभरीं भरणें   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अव्हाटे भरणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आखोटा भरणें   आडरानांत शिरणें-भरणें   आडवें पाणी   आपले घर भरणें   आपली तुंबडी भरणें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आयुष्‍याचा घडा भरणें   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उरीं भरणें   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   ऊर दाटणें-भरणें   (एखाद्या कार्याची) तळी उचलणें-भरणें   एखाद्याच्या घरी पाणी भरणें   ओटी भरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडू पाणी   कमर भरणें   कूस भरणें   कांकड भरणें   कांकण - (हातांत) कांकण घालणें - भरणें   कानांत भरणें   कानांत वारे भरणें   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   खडकावर पोट भरणें   खिसा भरणें   गगनांत भरणें   गंगायमुना वाहणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   गांठचा वाहणें   गाडाभर अब्रू वाहणें   घे घोडा पी पाणी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

evolutionary linguistics

  • व्युत्क्रांतिनिष्ठ भाषाशास्त्र 
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site