TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी

ओंवा हे पोटदुखीवर व त्याचप्रमाणें अनेक रोगांवर एक चांगले औषध आहे पण तो गरम पाण्याबरोबर घेतला तर त्याचा गुण येतो
थंड पाण्याबरोबर घेतल्यास तितका गुण येत नाही. कोणतीहि गोष्ट योग्य अनुपानासह केल्यास चांगली. योग्य परिस्थितीत केलेले कार्य फलदायक होते. विपरीत परिस्थितीत निष्फळ होते. (ओवा मधात घेतला तरीहि चालतो
पण ओव्यावर पाणी घेणें सोपे म्हणून तेच तेवढे घेतात. म्हणजे हलके अनुपान वापरतात अशी तक्रार?).

Related Words

  |  
अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   (अंगचें) पाणी दाखविणें   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अंगाचे-रक्ताचेम पाणी करणे   अजून पहिलाच दिवस आहे   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अनोखिके हाथ कटोरी पाणी पीपी मुही पदोरी   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अल्पमोली बहु गुणी   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अशी आहे तशी आहे   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आकाश गडगडे, पाणी पडे   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आडवें पाणी   आडांतच पाणी नसेल तर पोहर्‍यांत कोठून येणार   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आंत पाणी शिरणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आम्ही गडकरी हांव, दांड्यान पाणी बोच्यांक लाव   आळशाला ऊन पाणी   आवड गोड आहे   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   आशा अमर आहे   आहे   आहे आहे नाहीं नाहीं   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उकिरडा घोळी तरी तो फुंकून पाणी पितो   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उद्योगाचे घरीं, ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी   उधानाचें पाणी   उपजल्या प्राण्यास मरण हें लागलेलेंच आहे   उपड्या घड्यावर पाणी व बहिर्‍याजवळ कहाणी (मूर्खाजवळ कहाणी)   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मारली टाळी कीं ओढली थाळी

 • संध्या करीत असतां शरीरन्यासाच्या वेळीं अस्त्राय फट् म्हणून टाळी वाजवावयाची असते त्यावरुन 
 • संध्येला संक्षेप देऊन जेवणाची गडबड करणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मृत माणसाचा दहावा, तेरावा आणि चौदावा कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.