TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक

पाणी आणि विस्तव या गोष्टी अत्यावश्यक असल्या तरी मित्र त्यांहून अधिक आवश्यक असतात.

Related Words

  |  
अधिक   अधिक उणें ताणूं नये ताणल्यानें पडतें फाटफाट   अधिक जिवंत राहणें अधिक तमाशे पाहणें   अधिक प्रसंग   अधिक भक्ति विशेष फलश्रुति   अधिक लोभातें धरितो वारंवार हारीस येतो   अधिक सून पाहुण्यापुढें   अधिकांत अधिक लोकांचें अधिकांत अधिक हित   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अवश्य, अवश्यक   अवश्यक   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आई मुलाची तहान भूक जाणती, त्यापेक्षां मुलाला अधिक माहिती   आग   आडवें पाणी   आपले जिवाहूनी, वस्तु अधिक मानी   आपलीं पापें आणि कर्ज, मनीं अधिक समज   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आमची मती अधिक चालती, ऐसे सर्व मनांत आणिती   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उणें अधिक दंडण, हे पक्षपाताचें लक्षण   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   ओली आग   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कुंकू-कुंकू अधिक होणें-वाढणें   कडू पाणी   कपटी मित्राचें मन, अधिक दुष्‍ट सर्पाहून   कांकणभर अधिक जास्त   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कासोट्याचें पाणी घेणें   कोरडी आग   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   गुरूपेक्षां चेला अधिक   घे घोडा पी पाणी   चाकराहून धनी अधिक सूचक   छ चावल, और नव पखाल पाणी   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उंडगेमासे

  • पु. अव . ज्यांस पिलें झालीं नाहींत असे मासे . - मरळ माशांची पैदास ( बडोदें ) ७ . 
RANDOM WORD

Did you know?

मंगळवारी येणार्‍या संकष्टी चतुर्थीस ‘ अंगारकी चतुर्थी ’ असे कां म्हणतात ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site