TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती

असे काम करावे की, ज्यामुळे रतीभारही नुकसान होणार नाही. अल्पहि घस लागणार नाही, व्यर्थ जाणार नाही अशी गोष्ट करीत असावें.

Related Words

  |  
अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अप्रत्यक्ष-अपरोक्ष कर   अशी   अशी होणें   असतां तारुण्याचा भर, काळव्यय उत्तम कर   आकाश पाताळ एक होणें   आगपाणी एक करणें   आदराशीं प्रत्यादर, शठ देखोन शाठ्य कर   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आय जायका, खाय जाय   आयाबायास्त्री दिधी भर, ऊठ म्हातारे नवरा कर   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक   एकच एक   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एकूण एक   एक सोडून एक   एका गू एक   ओठांत एक आणि पोटांत एक   केतकीचें पानबाई की की   कृती   कर   करतो एक आणि भरतो एक   कर न कर   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   काय असे रंगावर, केवळ गुणग्रहण कर   काळोखी-की   कावळा बसायास व खांदी (ढापी) मोडावयास गांठ एक   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   की   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खाय खाय, मसणांत जाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   गांव म्‍हारवडा एक करणें   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   घातक,- की   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   जनांत एक, मनांत एक   जपण-णी-णूक-कर   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   झुर-कण-कन्-कर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खंकशास्त्र

  • न. समाजशाही ; समाजसत्ता . ( इं .) बोल्शेव्हिझम यास प्रतिशब्द . याच्या उलट संग्रहशास्त्र म्हणजे भांडवलशाही . 
RANDOM WORD

Did you know?

कपिलाषष्ठीचा योग म्हणजे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site