TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी

एखादा दुर्गुणी मनुष्य जरी फार श्रीमंत असला तरी त्याची स्तुति करूं नये.

Related Words

  |  
अंतरंग लक्ष्मी   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अरिष्ट - अरिष्ट आलियावरी तत्क्षणीं प्रगट करी   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   असुनी द्रव्य आपले घरी, गाढवापरी भोग करी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आग्या वेताळाचे रूप धरी, आणि आरडा ओरड करी   आडवें पाणी   आधल्या घरचे मधल्या घरी, आणि भिंतीवरून कारभार करी   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   ईश्र्वर कृपा ज्यावरी, त्याचें शत्रु काय करी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उघड शत्रु सावध करी, पण गोडबोल्या मित्र घात करी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उद्योग हीच किमया बरी, धातुमात्राचें सोनें करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उद्योगाचे घरीं, ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी   उधानाचें पाणी   उन्हाळा आछादन करी, पावसाळा प्रगट करी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक अपराध करी, दुसर्‍यावर रागें भरी   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक पाय वेश्या घरीं, दुसरा पाय वैद्याचे घरीं   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   एके वेळी वाईट बरी, मनुष्य परीक्षा न करी   ऐरावती लक्ष्मी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडक लक्ष्मी   कडू पाणी   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   कर न करी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

coronary valve

  • Zool. परिहृद वल्ल 
RANDOM WORD

Did you know?

I want Ganesh Puran marathi book which is on your site by Balbheem Bhat.
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.