TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी

एखादा दुर्गुणी मनुष्य जरी फार श्रीमंत असला तरी त्याची स्तुति करूं नये.

Related Words

  |  
अंतरंग लक्ष्मी   अरिष्ट - अरिष्ट आलियावरी तत्क्षणीं प्रगट करी   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   असुनी द्रव्य आपले घरी, गाढवापरी भोग करी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आत्मा परीक्षा करी, ती औषधापरी   आधल्या घरचे मधल्या घरी, आणि भिंतीवरून कारभार करी   आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आळशाला ऊन पाणी   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   ईश्र्वर कृपा ज्यावरी, त्याचें शत्रु काय करी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उद्योग्याचे घरीं, क्षुधा प्रवेश न करी   उद्योगाचे घरीं, ईश्र्वर साहाय करी   उद्योगाचे घरीं, ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी   उधानाचें पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उलटून पडली खरी, म्हणती सूर्यास दंडवत करी   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक अपराध करी, दुसर्‍यावर रागें भरी   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   ऐरावती लक्ष्मी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कडक लक्ष्मी   कडू पाणी   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   कर न करी   कर ना करी   करी   काम करते मनुष्‍यावरी, जबरदस्‍ती न करी   काम नाहीं घरीं, सांडून भरी   कां रे बोक्‍या येरझारी, भाग्‍य आलें आमुच्या घरीं   काळजाचें पाणी होणें   काळें पाणी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वोखत

 • पु. ( भि . ) वेळ , वखत पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.